مزایای نیروگاه برق آبی

1 – آلودگی محیط زیست ندارد . 2 – هزینه سوخت ندارد . 3 – عمر بالایی دارد . ( اگر خوب ساخته شود تا 100 سال هم کار می کند ) 4 – سرعت و قدرت مانور بالایی دارد . 5 – هزینه نگهداری این نیروگاه ها بسیار پایین است . 6 – با گذشت زمان بازده این نیروگاه ها تغییر نمی کند . 7 – پرسنل مورد نیاز نیروگاه های آبی نسبت به بقیه نیروگاه ها بسیار کمتر است . 8 – آب مورد نیاز برای کشاورزی و شرب را تأمین می کند . 9 – از سیل ها و سیلاب ها جلوگیری می کند . 10 – در اطراف سدها می توان فضای تفریحی مناسب ایجاد کرد ....
بیشتر