تاریخچه برق و تاریخچه اختراع برق

تاریخچه برق و تاریخچه اختراع برق
تاریخچه برق و تاریخچه اختراع برق تا سال ۱۶۰۰ میلادی، الکتریسیته یکی از مواردی بود که ذهن انسان را به خود مشغول کرده بود. ویلیام گیلبرت توانست تحقیقات مهمی در رابطه با الکتریسیته و مغناطیس انجام دهد. پس از او افرادی مثل استفن گری و رابرت بویل راه او را ادامه دادند. تحقیقات و پیشرفت ها همچنان ادامه داشتند تا اینکه در اواخر قرن ۱۹ ام میلادی، بزرگترین پیشرفت در زمینه مهندسی برق رخ داد و برق تبدیل به محرکی برای انقلاب صنعتی دوم شد. شاید مهم ترین اختراع در رابطه با برق، لامپ ها باشند. اختراعی که ت...
بیشتر