علت برق سیم نول

علت برق سیم نول
علت برق سیم نول علت برق سیم نول:شاید تاکنون هنگام تست سیم‌های یک پریز با فازمتر به این مشکل مواجه شده اید که هر دو سیم پریز (فاز و نول) برق دار هستند، درواقع هنگام بروز این مشکل پریز دو فاز نشده و این مورد ناشی از قطع بودن سیم نول و یا مسیر نول می‌باشد.   برای رفع این اشکال باید به ترتیب موارد زیر را انجام داد: ۱-تمام وسایل برقی منزل را از برق بکشید. ۲- به سراغ کنتور رفته و سیم نول اصلی را از سیستم سیم کشی منزل جدا می‌کنیم به طوری که سیم نول تنها باشد. ۳- با فازمتر نول را می‌سنج...
بیشتر