راه حل هایی برای مشکلات سرمایه گذاری در صنعت برق

مشکلات سرمایه گذاری در صنعت برق
راه حل هایی برای مشکلات سرمایه گذاری در صنعت برق | به گزارش برق نیوز، امیر دودابی‌نژاد؛ مجری طرح‌های نیروگاهی خصوصی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: یکی از سیاست‌های راهبردی صنعت برق، توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور از طریق بخش خصوصی بوده است. در این راستا از برنامه چهارم توسعه به بعد، سرمایه‌گذاری در این صنعت از طریق قرارداد‌های ساخت، بهره‌برداری، مالکیت (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) تسهیل شد. تاکنون در قالب ۸۴ واحد نیروگاهی بیش از ۱۳هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی...
بیشتر