کولر‌های گازی، چالشی برای شبکه‌های توزیع

کولر‌های گازی
مدیرعامل شرکت توزیع  برق تهران بزرگ، کولر‌های گازی را چالشی برای شبکه توزیع برق دانست و از مشترکان این شرکت درخواست کرد با تنظیم کولر‌های گازی روی دمای آسایش و رعایت راهکار‌های مدیریت مصرف انرژی، به کنترل بار شبکه توزیع برق پایتخت به ویژه در ساعات پیک روز، کمک کنند. به‌گزارش برق نیوز، "حسین صبوری"، نصب کولر‌های گازی به‌ویژه در ساختمان‌های تازه احداث شده و همچنین تمایل شهروندان به جایگزینی کولر‌های آبی در بنا‌های قدیمی با کولر‌های گازی را از مهم‌ترین دلایل افزایش شتاب رشد مصرف برق در ساعات اوج...
بیشتر