دلایل کاربرد پروتکل Modbus در محیط های صنعتی چیست ؟

مدباس
چه دلایلی باعث می شود پروتکل Modbus در محیط های صنعتی استفاده شود ؟ دلایلی که پروتکل Modbus در محیط های صنعتی کاربرد فراوانی دارد عبارتند از: جهت کاربردهای صنعتی توسعه و گسترش یافته است . به صورت رایگان منتشر شده است . گسترش پذیری و نگهداری ساده ای دارد . اجازه انتقال بیت ها و بایت ها را بدون محدودیت خاصی به تولید کننده دستگاه می دهد . پروتکل Modbus جهت برقراری ارتباط بین تعداد زیادی (تا 247) دستگاه متصل به یک شبکه استفاده می شود، به عنوان مثال دما و رطوبت اندازه گیری شده توسط ...
بیشتر