نحوه عملکرد پروتکل مدباس چگونه است ؟

پروتکل مدباس
نحوه عملکرد پروتکل مدباس   پروتکل مدباس بصورت Master/Slave کار می کند. یعنی همواره یک وسیله بعنوانMaster (فرمانده) و بقیه وسیله ها به عنوان Slave (فرمانبر) لحاظ می شوند. بدین صورت که هرگاه Master به یک دستگاه Slave با آدرس مخصوص خودش فرمانی ارسال می کند آن دستگاه جواب را به Master برمی گرداند. این پروتکل داده ها را از سطح فیلد دریافت و ضمن پردازش، آنها را به سطح نظارت ارسال می کند تا دستورالعمل کنترلی مناسب بر اساس داده های دریافتی، آلارم ها و رویدادها اتخاذ گردد MODBUS سریال از سرعت بالا...
بیشتر

شبکه مدباس چگونه است ؟

شبکه مدباس
شبکه مدباس از شبکه‌های صنعتی به دلایل مختلفی استفاده می‌شود. دلایلی نظیر کاهش حجم سیم کشی به خصوص در فواصل طولانی، انتقال حجم بالای اطلاعات و …. در صنعت شبکه‌های مختلفی وجود دارد نظیر شبکه Modbus, Profibus و ... برخی از این شبکه‌ها در اصطلاح Open هستند، یعنی همه شرکت‌ها این شبکه‌ها را پشتیبانی می‌کنند وبرخی دیگر هم Open نیستند، یعنی مخصوص یک شرکت هستند. هر کدام از این مدل‌ها دارای معایب و مزایای خاص خود می‌باشند. یکی از شبکه‌های پرکاربرد و Open، شبکه صنعتی مدباس می‌باشد. - این شبکه امرو...
بیشتر