5 تفاوت اصلی میان سیستم هیدرولیک و پنوماتیک

پنوماتیک و هیدرولیک
سیستم پنوماتیک با هیدرولیک چه تفاوت هایی دارند ؟ این دو نوع سیستم هیدرولیک و پنوماتیک ، شباهت‌های زیادی با هم دارند و در اغلب موارد افراد کم‌اطلاع را به اشتباه می‌اندازند. در این مطلب ۵ تفاوت مهم این دو سیستم را برای شما به‌طور مختصر شرح خواهیم داد. ۵ تفاوت اصلی سیستم‌های هیدرولیک با سیستم‌های پنوماتیک شامل موارد زیر هستند: ۱- عنصر عامل (ماده اصلی عمل‌کننده) عنصر عامل در سیستم‌های هیدرولیک «روغن هیدرولیک» (Hydraulic oil) است. روغن هیدرولیک یک سیال تراکم‌ناپذیر است. سیال تراکم‌ناپذیر سیالی ...
بیشتر

تفاوت میان سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

سیستم هیدرولیک
مقایسه سیستم های هیدرولیک با پنوماتیک سیستم های انرژی سیال در دو بخش دسته بندی می شوند: سیستم هیدرولیک  سیستم پنوماتیک در هیدرولیک از یک مایع که معمولا روغن های بر پایه ی نفت خام است برای انتقال انرژی استفاده می شود . در پنوماتیک سیال مورد استفاده یک گاز میباشد، تفاوت اصلی بین هوا و روغن این است که هوا قابل تراکم است. هر یک از این ویژگی ها مزایا و معایبی دارند که باید با توجه به نیاز های سیستم از ان ها استفاده کرد. موارد کاربرد سیستم هیدرولیک ۱- هنگامی که قدرت زیادی مورد استفاده...
بیشتر