اندازه گیری مقاومت زمین

اندازه گیری مقاومت زمین
اندازه گیری مقاومت زمین”با همبندی” و “بدون همبندی” چیست؟ اندازه گیری مقاومت زمین یه شرح زیر است: ۱- ” با وجود اتصال به همبندی” اندازه گیری مقاومت زمین معنایی ندارد و روش غلطی است؛ بنابراین ما یک مقاومت زمین دراندازه گیری داریم که همبندی و حتی ارت داخلی ساختمان باید، حین اندازه گیری از آن جدا باشد و چیزی که در این شرایط یعنی با اتصال همبندی قرائت می‌شود یک اندازه گیری غلط است که با وجود کم یا زیاد بودن که خیلی اوقات حتی کمتر دو دهم اهم می‌شود اندازه گیری درستی نیست. اگر این عدد، عدد درستی ...
بیشتر

سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها و غول های نفتی در این رابطه

سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها و غول های نفتی در این رابطه
سه غول نفتی که بیشترین سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها را دارند سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها :با وجود تلاش‌هایی که برای برقی سازی جهانی خودرو‌ها و حرکت به سوی انرژی تجدیدپذیر صورت می‌گیرد، وعده‌های غول‌های نفتی برای پیگیری برنامه‌های صفر کردن آلایندگی کربن در بهترین حالت ضعیف مانده است. تحلیل برنامه‌های هزینه کوتاه مدت بزرگترین شرکت‌های نفت و گاز برای انرژی‌های تجدیدپذیر نشان می‌دهد که سرمایه گذاری‌های واقعی در آن‌ها در مقایسه با برنامه‌های هزینه‌های سرمایه برای پروژه‌های جدید سوخت فسیلی، همچنان ...
بیشتر