ساختمان ترانس جریان چگونه است؟

ساختمان ترانس جریان | بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان
ساختمان ترانس جریان ساختمان ترانس جریان تشکیل شده است از: ۱) تشکیل شده از یک سیم پیچ اولیه ۲) سیم پیچ ثانویه ۳) هسته (CORE) ۴) ماده ایزوله کننده ۵) مقره خارجی و بیرونی ۶) ترمینالهای فشار قوی ۷) ترمینالهای فشار ضعیف CT ها از نظر ساختمان به دو نوع کربالا و کرپایین تقسیم می‌شود که نسبت به مکان و نوع موجود استفاده می‌شود در نوع کربالا ، هسته ترانس جریان در بالا قرار دارد و در نوع کرپایین که امروز ، رایجتر می‌باشد هسته ترانس جریان در پایین قرار دارد . کاربرد CT ها از CT ها ...
بیشتر