تولید برق از جریان خون به طرز شگفت آور

تولید برق از جریان خون
تولید برق از جریان خون انسان سال‌هاست نیروی جریان آب را مدیریت و حتی از آن الکتریسیته تولید می‌کند. در همین راستا گروهی از محققان چینی با استفاده از روش مشابه آنچه در واحد‌های تولید برق هیدرولیکی استفاده می‌شود، نانوژنراتورکوچکی ساخته‌اند که درون رگ‌ها قار می‌گیرد و می‌تواند از جریان خون الکتریسیته تولید کند. اما کاهش مقیاس این اقدام به اندازه‌ای که بتواند رگ‌های ما را به واحد‌های تولید برق کوچک تبدیل کند، کار سختی است. در سال ۲۰۱۱ میلادی محققان سوئیسی توربین‌های کوچکی ساختند که در فرضیه ...
بیشتر