عمده فروشی برق

در بازار عمده‌فروشی، مالکین نیروگاه‌ها برق تولیدی خود را در بازار ارائه می‌نمایند. برخی از اطلاعاتی که مالکان نیروگاه‌ها باید به بازار اعلام کنند به شرح زیر است: قابلیت تولید ابراز شده قابلیت تولید قابل گسیل با تعیین اثرات هر یک از محدودیتها متوسط هزینه متغیر تولید واحد نیروگاهی ظرفیت اختصاص یافته به ترانزیت (به تفکیک)، همراه با سایر اطلاعات مربوطه (همچون نیاز مصرف مصرف‌کننده برای همان ساعت، قدرت قراردادی ترانزیت و مشخصات عرضه‌کننده و مصرف‌کننده) اولویت نسبی ترانزیت(ها) در اعمال...
بیشتر