ترانس محافظ بر استابلایزر برتری دارد ؟

ترانس محافظ
ترانس محافظ یا استابلایزر ترانس محافظ | یکی از دستگاههای الکتریکی که در دو دهه اخیر به یکی از پرکاربردترین لوازم برقی خانگی بدل شده، دستگاه ترانس محافظ برق است. بر پایه استاندارد، همه لوازم برقی می‌بایست ۱۰ درصد افت ولتاژ و ۸ درصد افزایش ولتاژ را بپذیرند و نوسان در این بازه به کارکرد درست آنها خدشه نزند. بنابراین با در نظر گرفتن ولتاژ شبکه برابر ۲۲۰ ولت، همه لوازم برقی در بازه ۱۹۸ تا ۲۳۷٫۶ ولت می‌بایست کار کنند و در خارج از آن نه. بنابراین در یک محافظ برق خوب چنانچه ولتاژ از ۱۹۸ ولت کمتر ...
بیشتر

ترانس محافظ چیست ؟

ترانس محافظ
ترانس محافظ ترانس باک-بوست یا ترانس محافظ (buck-boost transformer) نوعی ترانسفورماتور (transformer) است که از آن برای تنظیم ولتاژی که به تجهیزات جریان متناوب وارد می‌شود استفاده می‌شود. ترانس محافظ برای تجهیزات زیادی مانند UPS کامپیوتر، توزیع برق قدرت (electric power distribution) و مانند آن به کار می‌رود. استفاده از تجهیزات الکتریکی در ولتاژی به غیر از ولتاژ طراحی آن می‌تواند باعث کارایی پایین، عمر مفید پایین و احتمالا گرم شدن بیش از حد و سوختن می‌شود. ترانس محافظ را می‌توان برای تامی...
بیشتر