سیستم های فتوولتائیک

سیستم های فتوولتائیک
ﭘﺪﻳـﺪﻩ ای که در اﺛـﺮ تابش ﻧـﻮر ﺑـﺪون اﺳــﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم های ﻣﺤــﺮک اﻟﻜﺘﺮﻳــﺴﻴﺘﻪ تولید می کند ﭘﺪﻳــﺪﻩ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴک و ﺑﻪ هر ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ که از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ها اﺳﺘﻔﺎدﻩ کند ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎئیک ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎی ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎئیک ﻳﻜــﻲ از ﭘﺮﻣـﺼﺮف ترین کاربرد اﻧﺮژی هـﺎی ﻧـﻮ ﻣﻲ ﺑﺎشـﻨﺪ. تاکنون ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺎ رﻧﺞ توانی ﻣﺨﺘﻠـﻒ (٠/٥وات تا ﭼﻨـﺪ ﻣﮕـﺎوات) در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن ﻧـﺼﺐ و راﻩ اﻧﺪازی ﺷﺪﻩ است و ﺑﺎ توجه ﺑﻪ قابلیت اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ هـﺎ هـﺮ روزﻩ ﺑـﺮ تعدا ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ اﻓﺰودﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺳﺮی و ﻣﻮازی کردن ﺳﻠﻮﻟﻬ...
بیشتر

دریافت کننده های مرکزی

دریافت کننده صورت مرکزی
نیروگاه های خورشیدی که دریافت کننده آنها به صورت مرکزی است: در این سیستم توسط تعداد زیادی آینه به نام هلیوستات که بر روی یک گیرنده در بالای یک برج بلند قرار دارند انرژی خورشید جذب می شود. این انرژی توسط سیالل موجود در دریافت کننده جذب شده و گرم می شود و سپس توسط مبدل های موجود سیال عامل به بخار تبدیل شده و برای تولید برق به توربین فرستاده می شود. هلیوستات یک لغت یونانی است که به معنای خورشید می باشد و به طور کلی به مجموعه ای از آینه ها که حول یک محور دوار قرار دارند و قادرند نور خورشید را به ...
بیشتر

دریافت کننده های بشقابی

دریافت کننده های بشقابی
نیروگاه های خورشیدی که دریافت کننده های آنها به صورت بشقابی است: دریافت کننده های بشقابی به شکل سهموی هستند که دارای سطحی صاف وشفاف می باشند. براق و صیقلی نبودن سطوح باعث ایجاد تلفات انعکاسی می شود. نکات قابل توجه در این دریافت کننده ها کانون آن ها  است که در یک نقطه قراردارد. مکانیزم آنها به گونه ای است که انرژی خورشید را در ناحیه کانونی جمع می کند  سپس توسط یک سیکل تر مودینامیکی آن انرژی  را در نیروگاه مورد استفاده قرار می دهد. این بشقاب سهموی می تواند از چندین آینه تشگیل شده باشد. ...
بیشتر

قسمت های مهم نیروگاه بخار

نیروگاه بخار
بویلر: باحرارت مشعل هاآب مقطررا به بخارتبدیل می کند.ازلوله های بسیارزیاد بادومخزن به نام درام تشکیل شده است. سوپرهیتر: بخاررا به بخار خشک تبدیل می کند تاقطرات ریزبخار باعث خوردگی پره های توربین نشود. مشعل: سوخت مشعل می تواند(گاز طبیعی یامایع _ ذغال سنگ _ ذغال چوب) وحتی زباله می توان استفاده کرد. توربین: وظیفه آن تبدیلانرژی جنبشی بخار به حرکت دورانی وچرخاندن ژنراتور. شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد آدرس : اصفهان، خیابان توحید میانی، نبش کوچه بهار، ساختمان کوه نور، پلاک ۸ ، طبقه سوم،...
بیشتر

نیروگاه 

نیروگاه
نیروگاه که با نام «کارخانه برق» هم شناخته می‌شود. مجموعه‌ای از تأسیسات صنعتی است که از آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌شود. وظیفه اصلی یک نیروگاه تبدیل انرژی از دیگر شکل‌های آن مانند انرژی شیمیایی، انرژی هسته‌ای، انرژی پتانسیل گرانشی و... به انرژی الکتریکی است. وظیفه اصلی تقریباً در  همه نیروگاه‌ها بر عهده مولد یا ژنراتور است. ماشینی دوار که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. انرژی مورد نیاز برای چرخاندن یک ژنراتور از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود و عموماً به میزان دس...
بیشتر

مزایای انرژي خورشيد

مزایای نیروگاه خورشیدی
انرژي خورشيد تجديدپذير است. خورشيد ٥٠٠٠ بار بيش‌تر از ساير انرژي‌هاي تجديدپذير ديگر انرژي تأمين مي‌کند. هزينه توليد باتري‌‌هاي خورشيدي به شدت در حال كاهش است و در عين حال بازده آن‌ها بهتر مي‌شود. انرژي خورشيدي مجاني است. در ضمن انرژي خورشيدي هيچ آلودگي در بر ندارد. در مناطق دور افتاده که انتقال انرژي دشوار است (مثل کوهستان يا بيابان) استفاده از انرژي خورشيدي مقرون به صرفه است. شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد آدرس : اصفهان، خیابان توحید میانی، نبش کوچه بهار، ساختمان کوه نور، پ...
بیشتر

اصول و مبانی تولید ، انتقال و توزیع ترانسفورماتورهای توزیع :

(شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد با در اختیار داشتن پرسنل مجرب و متخصص قابلیت انجام کلیه مراحل طراحی و اجرای نیروگاه های گازی کوچک مقیاس را دارا می باشد.) اصول و مبانی تولید ، انتقال و توزیع ترانسفورماتورهای توزیع : ترانسفورماتورهای توزیع یکی از قسمت های اساسی شبکه توزیع انرژی الکتریکی محسوب می گردند . این ترانسفورماتورها در شبکه توزیع برق ایران با نسبت تبدیل 400/20000 ولت هستند . یعنی ولتاژ سیم پیچ اولیه (سیم پیچ فشار قوی) 20000 ولت ، و ولتاژ سیم پیچ ثانویه (سیم پیچ فشار ضعیف) 400 ولت است . ...
بیشتر