مزیت ترانزیستور نسبت به لامپ خلاء چیست ؟

مزیت ترانزیستور نسبت به لامپ خلاء
مزیت ترانزیستور نسبت به لامپ خلاء لامپ‌های خلأ در حالت‌های گوناگون مانند دیود (Diode) یا دوقطبی، تِریود (Triode) یا سه قطبی، تترود (Tetrode) یا چهار قطبی، پنتود (Pentode) یا پنج قطبی، هگزود (Hexode) یا شش قطبی، هپتود Heptode یا هفت قطبی و ترکیبی از لامپ‌های مزبور ساخته شده‌اند. لامپ‌های مورد استفاده در رادار و امواج مایکروویو (ریزموج) مانند مگنترون (Magnetron) و کلایسترون (Klystron) نیز در گروه لامپ‌های خلأ قرار می‌گیرند. لامپ‌های اشعه کاتدی (Cathode Ray Tube, CRT) که در گذشته در صفحات نمای...
بیشتر