تحلیل فناوری های CHP و موتورهای رفت و برگشتی

تحلیل فناوری های CHP و موتورهای رفت و برگشتی
تحلیل فناوری های CHP و موتورهای رفت و برگشتی فناوری های CHP  پیشرفت برخی از فناوری های CHP، کلید توسعه آن در بخش ساختمان و مسکن است. این فناوری ها شامل بهره گیری از موتورهای رفت و برگشتی (موتورهای استرلینگ)، توربین های گازی، پیل های سوختی، میکروتوربین ها و سیستم های هیبریدی پیل سوختی است. تقاضای بخش خدمات معمولاً در ظرفیت های بین 50 کیلووات تا 500 کیلووات برق می باشد، در صورتیکه در بخش خانگی تقاضا معمولاً پایین بوده و بین 1 تا 30 کیلووات برق است. توربین های گازی تا اندازه 30 مگاووات در دسترس ...
بیشتر