اقدام هنگام برق گرفتگی

اقدام هنگام برق گرفتگی
اقدام هنگام برق گرفتگی اقدام هنگام برق گرفتگی:معقول‌ترین کار در برخورد با یک بیمار برق گرفته، قطع کلید کنتور است. «جواد مرادی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این‌که معقول‌ترین کار در برخورد با یک بیمار برق گرفته، قطع کلید کنتور است، گفت: اگر دسترسی سریع به فیوز امکان‌پذیر نبود دو شاخه را از پریز بیرون بیاورید یا سیم روکش‌دار را بکشید تا از پریز خارج شود. وی ادامه داد: در صورتی ‌که نتوانستید جریان برق را قطع کنید روی یک ماده عایق خشک مثل روزنامه یا یک تخته چوبی یا لاستیکی بایستید...
بیشتر

جلوگیری از برق گرفتگی غیر مستقیم

جلوگیری از برق گرفتگی غیر مستقیم
جلوگیری از برق گرفتگی غیر مستقیم روش های مختلفی برای جلوگیری از برق گرفتگی به روش غیر مستقیم وجود دارد. این روش ها در ادامه معرفی و توضیح داده می شوند. حفاظت با سیم اتصال زمینعایق بندی دوبلعایق کردن محیطهمبندی کردنجدا کردن منبع تغذیه از زمین قطع خودکار مدار تغذیه با استفاده از اتصال زمین اكثر شوک های الکتریکی وقتی رخ می دهند که شخص با زمین تماس دارد و قسمتی را که برقدار است یا بر اثر اتصال بدنه برقدار شده، لمس میکند. اگر بدنه فلزی وسایل الکتریکی در دسترس به طور مناسب به زمین ارت یا ...
بیشتر

روش های جلوگیری از برق گرفتگی

روش های جلوگیری از برق گرفتگی
روش های جلوگیری از برق گرفتگی روش های جلوگیری از برق گرفتگی    برای به حداقل رساندن احتمال خطر برق گرفتگی باید موارد ایمنی در طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری از دستگاه های الکتریکی رعایت شود. روش های جلوگیری از برق گرفتگی برای محافظت از مدار ها، تجهیزات و انسان ها در نظر گرفته شده اند. روش های زیر برای حفاظت در تماس مستقیم یا غیر مستقیم و یا هر دو مورد قابل استفاده است: جلوگیری از برق گرفتگی مستقیم روش های مختلفی برای جلوگیری از برق گرفتگی به روش مستقیم وجود دارد. این روش ه...
بیشتر