برای ماینر از چه ژنراتوری استفاده کنیم؟

برای ماینر از چه ژنراتوری استفاده کنیم؟
برای ماینر از چه ژنراتوری استفاده کنیم؟ برای ژنراتور ماینر استفاده از ژنراتورهای گازی، مقرون به صرفه تر است، به این دلیل که دسترسی به سوخت آن آسان است. ژنراتور ماینینگ ارز دیجیتال همانند ماینرها باید به صورت 24 ساعته روشن بمانند و در نتیجه مصرف سوختش چنانچه گازوئیلی باشد بسیار پر دردسر می شود و رسیدگی به سوخت دستگاه مقوله ای بسیار پر مخاطره خواهد بود که به ناچار باید از ژنراتور گازسوز استفاده نمود. عمر و دوام این دو دستگاه نسبت به یکدیگر تفاوت بسیار زیادی ندارند اما از نظر اقتصادی سرویس ژنراتور...
بیشتر