بازده نیروگاه CHP چگونه است؟

بازده نیروگاه CHP | شرکت مهندسی برق اصفهان
بازده نیروگاه CHP بازده نیروگاه CHP:بهره‌وری واقعی یک نیروگاه CHP به این بستگی دارد که چطور گرمای تولید شده را عرضه می‌کند. بازده نیروگاه CHP در حالتی بیشینه خواهد بود که نیروگاه به ساختمان‌های مصرف‌کننده نزدیک باشد. به بیان دیگر، نیروگاه CHP به عنوان نوعی منبع تأمین انرژی غیرمتمرکز با تعداد بالا و نزدیک به منابع مصرف‌کننده محلی، بهترین عملکرد را خواهد داشت. همچنین، از آنجا که برق در سیم‌ها جریان می‌یابد تا به دست مصرف‌کننده برسد، با کاهش مسافت میان نیروگاه و مصرف‌کننده، اتلاف انرژی به دلیل ...
بیشتر