اولین مانور جهادی روشنایی معابر در کشور انجام شد

اولین مانور جهادی روشنایی
اولین مانور جهادی روشنایی معابر در کشور با حضور استاندار مرکزی و با مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی برگزار شد. محمد الله داد مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی در حاشیه این مانور  گفت: در مانور جهادی روشنایی معابر برای اولین بار در استان مرکزی و کشور با مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اجرا می‌شود. الله داد افزود: در مانور جهادی روشنایی معابر مقرر شده است به مدت ۵ شب از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح ۱۷ تیم عملیاتی در قالب ۶۸ نفر اصلاح روشنایی در سطح شهر اراک را انجام دهند. او اضافه...
بیشتر