انواع سیستم های خنک کننده ژنراتور

انواع سیستم های خنک کننده ژنراتور
سیستم های خنک کننده ژنراتور هر سازنده مجموعه ژنراتور گزینه های مختلفی را برای طراحی سیستم خنک کننده ارائه می دهد. دو سبک رایج سیستم های خنک کننده سیستم های حلقه بسته و سیستم های حلقه باز هستند. سیستم های حلقه بسته شامل پمپ یا پمپ های خنک کننده، فن خنک کننده و رادیاتور یا رادیاتورها است که به صورت یکپارچه بر روی شاسی قرار دارند. علاوه بر این، گزینه های کانتینر و تریلر نیز ارائه می شود. یک خنک کننده مبتنی بر اتیلن گلیکول از طریق اجزای سیستم خنک کننده به گردش در می آید. سه پیکربندی رایج سیستم خ...
بیشتر