آشنایی با تولید پراکنده انرژی

سیستم های تولید پراکنده انرژی
تولید پراکنده توليد پراکنده انرژي اصطلاح جديدی نيست. از آغازين روزهايي که بشر براي رفع نياز خود، به انواع مختلف انرژي نياز داشت، توليد پراکنده شکل گرفته است، چرا که اين انرژي عملا در نزديکي محل مصرف آن توليد مي شود. توليدات پراکنده به صورت محلي مورد استفاده قرار مي گيرند. با توجه به اين که اين توليدات نزديک به مراکز مصرف مي باشند، نيازي به انتقال انرژي الکتريکي خروجي آن ها در مسافت هاي طولاني وجود ندارد. هرچه مصرف کننده به توليدکننده نزديک تر باشد، هزينه تأمين انرژي الکتريکي نيز کاهش خواه...
بیشتر