آشنایی با کاربرد برق

کاربرد برق
کاربرد برق امروزه یكی ازمهم ترین شكل های انرژی كه درتمام جهان مود استفاده قرار می گیرد ، انرژی برق است. همان طور كه دركتاب های علوم خوانده ایم، انرژیها قابل تبدیل به یكدیگرند  .مثلاً انرژی مكانیكی را می توان به انرژی الكتریكی تبدیل كرد. به همین ترتیب انرژی شیمیایی و حرارتی را و برعكس. انرژی الكتریكی كاربردهای گوناگونی دارد كه اهم آنها عبارتند از: مصارف صنعتی تقریباً بیش از نصف برق تولیدی برای رفع احنیاجات صنعتی به كار می رود. موتورهای الكتریكی در اندازه های كوچك و بزرگ چرخ صنایع را به حركت...
بیشتر

مولدهاي برق پایه گازسوز شرکت برق روان پاسارگاد

مولدهاي برق پایه گازسوز
مولدهاي برق پایه گازسوز شرکت برق روان پاسارگاد توانسته است مولدهاي برق پایه گازسوز خود را پس از طی فرآیندهاي تحقیقاتی متعدد به مرحله ساخت و تولید برساند. هم اکنون این شرکت با در اختیار داشتن دانش فنی طراحی و ساخت اینمولدها، پاسخگوي نیازهاي صنعتی و نیروگاهی مشتریان خود می باشد. مولد های برق گازسوز تولید شده ما بواسطه دارا بودن سیستم سوخت رسانی منحصر بفرد، جهت کاربرد با هر نوع گاز طبیعی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. همچنین این مولد ها با راندمان بسیار بالا، هزینه نگهداری پایین و بر اسا...
بیشتر

نیروگاه سیکل ترکیبی و نحوه ی عملکرد

نیروگاه سیکل ترکیبی
نیروگاه سیکل ترکیبی توربین‌ها اصو لا بر اساس عامل ایجاد کننده کار تقسیم بندی می‌گردند. اگر عامل فوق گاز باشد آن را بخاری اگر آب باشد آبی و چنانچه باد باشد توربین بادی گویند. توجه داشته باشیم که منظور از گاز گاز ناشی از احتراق است؛ لذا نوع سوخت دخیل در آن که بر حسب مورد می‌تواند گازوئیل مازول یا گاز باشد در این تقسیم بندی‌ها اهمیت ندارد. (اگر چه در کشور ما سوخت گاز سوخت غالب این توربین هاست.) هر توربین گاز V ۹۴. ۲ متشکل از دو محفظه احتراق است که در طرفین توربین نصب هستند و سوخت گاز یا گا...
بیشتر