تبدیل انرژی امواج به برق ممکن شد

تبدیل انرژی امواج به برق
تبدیل انرژی امواج به برق محققان دانشگاهی در اسکاتلند دستگاهی ابداع کرده اند که می تواند انرژی امواج را به برق تبدیل کند. محققان دانشگاه ادینبورگ با همکاری پژوهشگران در ایتالیا یک سیستم انرژی های تجدید پذیر ابداع کرده اند. به گفته آنان این سیستم بسیار ارزانتر از گزینه های فعلی است و قطعات متحرک کمتری دارد. آزمایش هایی در مقیاس کوچک در شبیه سازی هایی از اقیانوس نشان داد یک دستگاه در ابعاد واقعی می تواند معادل ۵۰۰ کیلووات برق تولید کند. این مقدار معادل برق مورد نیاز ۱۰۰ خانه است. مهندسان...
بیشتر