اصطلاحات پر کاربرد برق و ژنراتور

اصطلاحات پر کاربرد برق و ژنراتو
این صفحه حاوی مقدمه و تعاریفی برای اصطلاحات رایج مرتبط با موتورهای دیزلی صنعتی، ژنراتورها، برق و تولید برق است. اصطلاحات پر کاربرد برق و ژنراتور انجمن برق عمومی آمریکا (APPA): یک سازمان خدمات ملی که نماینده ۲۰۰۰ تاسیسات برقی وابسته به شهرداری و دیگر ادارات دولتی و محلی است که در سراسر ایالات متحده پخش شده­اند. قطع کامل برق (Blackout): قطع ناگهانی برق. کنتاکتور: در مدارهای کنترلی استفاده می­شود. جريان: جريان ذراتی که بوسیله برق، باردار شده­اند. جریان متناوب (AC): جریانی که از ص...
بیشتر