اسنابر و مزایای استفاده از آن

اسنابر چیست؟
اسنابر چیست؟ مدار اسنابر یک مدار خازنی و اهمی است که این مدار جهت حفاظت مدار‌های الکترونیکی در مقابل تغییرات ولتاژ نسبت به زمان استفاده می‌شود. همانطور که میدانید در هنگام قطع جریان یک سلف به صورت لحظه‌ای، سلف دارای انرژی ذخیره شده می‌باشد که این انرژی به صورت جریان لحظه‌ای در داخل سلف محاسبه می‌شود. با قطع لحظه‌ای جریان سلف، انرژی سلف به صورت لحظه‌ای به صفر می‌رسد. مدار اسنابرمناسب برای سوییچ‌های قدرت (شامل رله، تریستور و ترایاک) است. اسنابر بین دستگاه الکترونیکی و بار قرار می‌گیرد و باعث اف...
بیشتر