صفحات خورشیدی رنگی

صفحات خورشیدی رنگی | از بین بردن باکتری ها با ولتاژ پایین
صفحات خورشیدی رنگی تولید کننده برق و مواد غذایی! صفحات خورشیدی رنگی:محققان در انگلیس و ایتالیا ادعا می‌کنند که از صفحات خورشیدی رنگی مخصوص می‌توان برای تولید همزمان برق و تولید محصولات زراعی استفاده کرد. به گفته آن‌ها این صفحات خورشیدی نارنجی رنگ همزمان با اجازه دادن به عبور طول موج‌های معین که برای رشد گیاهان لازم است، طول موج‌های خاصی از نور را برای تولید انرژی جذب می‌کنند. این تیم ادعا می‌کند که سیستم ابداعی آن‌ها به کشاورزان اجازه می‌دهد تا از زمین‌های زراعی خود سود مالی بیشتری کسب کن...
بیشتر