آشنایی با اجزا موتور درون سوز و عملکرد آن

اجزا موتور درون سوز ( پیشرانه )
اجزاء موتور درون‌سوز اجزای موتور درون سوز  کاملا به نوع موتور وابسته است. در یک موتور چهار‌زمانه، قطعات اصلی شامل «میل‌لنگ» (crankshaft) به رنگ بنفش، یک یا دو «میل سوپاپ» (camshafts) به رنگ آبی و قرمز و سوپاپ‌ها است.   البته در سیستم‌های دو زمانه احتمالا تنها یک ورودی و یک خروجی (بدون سوپاپ) در نظر گرفته شده باشد. با این حال در هر دو نوع موتور، تعدادی سیلندر به رنگ خاکستری و سبز، یک «شمع» (spark plug) به رنگ خاکستری تیره و یک پیستون به رنگ زرد در هر سیلندر وجود دارد. هر حرکت پیستو...
بیشتر