اجزای موتور برق را بشناسید!

اجزای موتور برق | بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان
اجزای تشکیل دهنده موتور برق اجزای موتور برق عبارتند از: موتور این بخش از موتور برق قسمت تامین کننده انرژی اصلی مکانیکی را بر عهده دارد. موتور قسمت اصلی یک موتور برق است که در آن انرژی مکانیکی دستگاه در آن تبدیل به انرژی برق می گردد و هرچقدر توان موتور بالاتر باشد میزان برق تولید آن نیز بیشتر می باشد. سیستم سوخت وظیفه سوخت رسانی به موتور را دارد. آلترناتور که وظیفه تامین انرژی الکتریکی را بر عهده دارد. پانل برق تجهیزات خروجی برق AC , DC همچنین کنترل و محافظت از موتور و ژنراتور را بر عهده...
بیشتر