اجزاء ژنراتور گازی

اجزاء ژنراتور گازی
اجزاء ژنراتور گازی ژنراتور گازی از 4 جزء اصلی تشکیل شده که شامل موتور احتراقی با سوخت گاز، ژنراتور مولد برق، شاسی نگهدارنده سیستم و نهایتا تابلوی فرمان و قدرت می باشد که در این بین مهم ترین بخش آن موتور احتراقی با سوخت گاز طبیعی یاهمان CNG می باشد. این موتورها به دلیل دسترسی آسان به سوخت آنها در نقاط مختلف کشور، آلودگی محیطی کمتر، صدای کمتر و هزینه های تأمین سوخت کمتر دارای طرفدار بیشتری نسبت به دیزل ژنراتورها می باشند. اجزاء ژنراتور گازی در صورت مفید بودن مطلب را با دیگران هم به اش...
بیشتر