اثرات زيست محيطي استفاده از منابع توليد پراكنده

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد با در اختیار داشتن پرسنل مجرب و متخصص قابلیت انجام کلیه مراحل طراحی و احداث نیروگاه های گازی کوچک مقیاس (ساخت ، راه اندازی، تامین تجهیزات، عملیات و نگهداری ، مهندسی ) را دارا می باشد. اثرات زيست محيطي استفاده از منابع توليد پراكنده گسترش صنايع و گسترش فضاهاي مسكوني، تجاري و اداري در جهان باعث افزايش ميزان مصرف سوخت به ميزان 47% تا سال 2020 ميلادي خواهد شد. اين افزايش مصرف به معناي اضافه كردن چند تريليون آلاينده‌هاي زيست محيطي به هوا و اطراف نيز مي‌باشد. باران‌هاي...
بیشتر