بررسی و محاسبه مصرف سوخت دیزل ژنراتور

مصرف سوخت دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور ها، وسایلی فقیرسوز هستند و از آن جایی که سوخت مصرفی نوع سنگین آنها عدد نسبتاً بزرگی است، تزریق میزان کمی از سوخت برای احتراق و آتش گیری آن‌ها کافی است و به همین سبب این دستگاه ها را فقیرسوز می نامند. مصرف سوخت این موتورهای دیزلی از موتورهای بنزینی با حجم و تعداد سیلندر مشابه،30 درصد کمتر است و باید به این نکته واقف بود که عوامل مختلفی باعث افزایش یا کاهش میزان سوخت مصرفی می شود که باید آن‌ها را در نظر گرفت.
پس دانستیم که با برآورد درست از میزان مصرف سوخت دیزل ژنراتور می توانیم یک محصول خوب را خریداری کنیم و اگر توان مصرفی را به صورت غیرکارشناسی تخمین بزنیم و یک دستگاه با توان پایین تر بخریم، موجب می شود دیزل ژنراتور در زیر بار نتواند جواب بدهد و مولد برق ما shut down شود و اگر به عکس این موارد از یک دیزل ژنراتور با توان بالاتر از محاسبه ها و نیازمان استفاده کنیم، هزینه اولیه خرید و نیز هزینه سوخت افزایش می یابد، پس محاسبه میزان سوخت را جدی بگیریم.
برخی از افراد با در نظر گرفتن آمپر کنتور، توان مصرفی را انتخاب می کنند و بر همین اساس هم ژنراتور برقشان را خریداری می کنند که این روش، نادرست است زیرا با توجه به این که برق مورد نیاز کنتور به شبکه برق متصل است و این میزان برق بسیار زیاد است ممکن است که به عنوان مثال از یک کنتور 100 آمپری بتوانیم 150 آمپر برق بگیریم؛ پس توصیه می شود که برای احتساب دقیق توان از تکنسین ها و متخصصین برق ما کمک بگیرید.

البته در زمینه سوخت مصرفی دستگاه باید موارد زیر را در نظر بگیریم:
• سوخت اضافه بر نیاز موتور دیزلی و یا سرریز مخزن روزانه باید به صورت مستقیم به وسیله لوله به مخزن اصلی ذخیره سوخت منتقل شود.
• این سوخت اضافی باید به وسیله لوله کشی به حوضچه زیر مخزن سوخت میانی که در آن حوضچه به سیستم هشدار نشتی پمپ مجهز شده است بریزد. این سیستم به‌محض تشخیص بروز نشتی سیستم پمپ، سوخت روزانه را قطع می کند.
• همچنین این سوخت مازاد باید برای ریختن به درون محدوده حوضچه اطراف مخزن، حتماً لوله کشی شده باشد تا مطمئن تر باشد.
• پر کردن مخازن سوخت به‌وسیله لوله تغذیه انجام می شود که دریچه ورودی ان در داخل یک محفظه قفل دار قرار دارد تا از دسترس افراد متفرقه به منبع سوخت جلوگیری شود.
در مورد سوخت رسانی به دستگاه باید بدانیم که از مزایای موتورهای دیزلی این است که به سیستم جرقه زنی برای شروع به کار نیاز ندارند که این از مصرف سوخت دیزل ژنراتور ها می کاهد و نکته دیگر این است که عمل اشتعال در موتورهای دیزلی به رابط پاشش گازوییل داغ بر روی توده هوای فشرده انجام می شود که نیاز به دینام یا وایر و یا شمع ندارد.

پس به این نتیجه رسیدیم که برای محاسبه سوخت مصرفی دستگاه باید عوامل متعددی را در نظر بگیریم؛ علاوه بر عوامل بیرونی مثل بار مصرفی و … یک سری از پارامترها نیز به خود دستگاه مربوط می شوند که در مصرف سوخت تأثیر بسزایی دارد مثل این که بدانیم سال ساخت موتور دیزلی چه سالی است و یا از چه تکنولوژی در ساخت آن بهره گرفته‌شده و مارک و مدل دستگاه نیز در این برآورد تأثیرگذار است.
همچنین این نکته را در نظر بگیرید که ژنراتورهای گازسوز به دلیل این که در ساختارشان بهینه سازی انجام شده مصرف سوخت پایین تری نسبت به انواع دیزلی و بنزینی دارند و علاوه بر آن، با در دسترس تر بودن گاز شهری یا گاز کپسولی نسبت به سوخت های دیگر، هزینه مصرف سوخت بسیار پایین تر است که این، خود یکی از عوامل در خرید ژنراتورهای گازسوز است.


بیشتر مطالعه کنید : انواع آلترناتور یا ژنراتور را بشناسید !