چگونگی ساخت ژنراتور در مولد های برق

نحوه ساخت ژنراتور

ما در جهانی پر از برق  زندگی می‌کنیم. شهرها بزرگ می‌شوند و تولیدات حتی بزرگتر می‌شود .  برای نحوه ساخت ژنراتور از یک موتور گازی یا گازوئیلی و یک آلترناتور استفاده می‌کنند و به نحوی پیکربندی شده است تا برق تولید کند.

ژنراتورها ساز و کار پیچیده‌ای دارند. پیش از رسیدن به مقصد نهایی خود، در ابتدا باید توسط متخصصان در کارخانه به نحوی طراحی شوند تا با شرایط خاص محلی که قرار است در آن نصب شوند، منطبق باشند.

پس از این مرحله، ژنراتور برق آماده برای سوار شدن ب روی شاسی است. ابتدا اسکلت ژنراتور آورده شده و در نقطه خاصی از کارخانه قرار داده می‌شود. موتور یکی از قسمت‌های اصلی است. ماده‌ سوختی می‌تواند گاز  یا گازوئیل باشد.

این بخش همراه با آلترناتور نصب می‌شود. این دو قسمت روی تکیه‌گاه‌های مخصوصی قرار داده می‌شوند که خاصیت ضدلرزشی داشته و برای کاهش سطح لرزش‌هایی که هنگام کار ژنراتور تولید می‌شود، طراحی شده‌اند.

بخش بعدی آلترناتور  است که با کمک تغییرات خاصی در محل مناسب قرار داده می‌شود. سپس پیچ‌ها بسته می‌شوند تا محل آن را روی اسکلت و کنار موتور، ثابت کنند.

آلترناتور همان قسمتی است که حرکات چرخشی حول محور موتور انجام می‌دهد و یک سیستم مخصوص این حرکت چرخشی را به جریان الکتریکی تبدیل می‌کند.


مولدهاي برق پایه گازسوز شرکت برق روان پاسارگاد


بخش بعدی رادیاتور است که با دقت در جلوی موتور نصب می‌شود. آب گرمی که از موتور می‌آید وارد رادیاتور می‌شود و خنک شده و سپس به مدار بازپس فرستاده می‌شود.

اگر توان دیزل ژنراتور بسیار بالا باشد، می‌توان از خنک‌سازهای بیشتری استفاده کرد. پنل خودکار، عملکرد ژنراتور گازی را در هر لحظه بررسی می‌کند و از طریق فریمورک حسگرها به کاربر هشدار می‌دهد. این بخش در کنار آلترناتور وصل شده است.

یک کارگر تنظیمات نهایی را با اتصال سیم‌کشی انجام می‌دهد. همه عملکردها مورد نظارت قرار می‌گیرند و اگر مشکلی ایجاد شود، هشدارها به صدا درمی‌آیند. پارامترهای عملکردی از فرکانس گرفته تا سطح ماده سوختی، نشان داده می‌شوند.

مدارشکن‌های گرمایی در سیستم وجود دارد که یک سیستم ایمنی است و هنگامی‌که توان غیرعادی باشد جریان را متوقف می‌سازد. این کار از گرم شدن بیش از حد و اضافه بار و همچنین مدار کوتاه جلوگیری می‌کند.

ژنراتورهای برق مسلماً ابرقهرمان‌های زمان ما هستند. آنها جان انسان‌ها را نجات می‌دهند، لوازم خانگی را احیا می‌کنند و روشنایی را به دنیای ما وارد می‌کنند.