آشنایی با مفهوم و تعاریف توليد پراكنده

توليد پراكنده (DG)

تعاريفي كه براي توليد پراكنده ارائه شده است، تا حدودي متفاوت است. IEEE، توليد برق توسط وسايلي كه به اندازه كافي از نيروگاه‌هاي مركزي كوچك‌تر باشند و قادر به نصب در محل مصرف هستند را به عنوان توليد پراكنده تعريف كرده است. 

IEA، واحدهاي توليدكننده توان در محل مصرف يا در داخل شبكه توزيع كه توان را به طور مستقيم به شبكه توزيع محلي تزريق مي‌كنند را DG معرفي مي‌كند، اما CIGRE، شرط غير قابل ديسپچ شدن را براي اين مولدها ذكر كرده است.

مفهموم تولید پراکنده از نگاه ایران 

اما تعریف دبیرخانه هیئت تنظیم بازار برق ایران به شکل زیر است:

تأمين انرژي برق با استفاده از مولدهاي توليد برق با ظرفيت (حداكثر) 25 مگاوات كه قابليت نصب در محل هاي مصرف و يا اتصال به شبكه توزيع با قابليت كاركرد دايم بمنظور تأمين انرژي برق را دارند، و از لحاظ مشخصه هاي زيست محيطي امكان بهره برداري از آنها در مراكز مختلف ميسر باشد.

مطابق با مصوبه جلسه 95 هيات تنظيم بازار برق كشور: مقرر گرديد نيروگاههايي كه از نظر فني قابليت اتصال به شبكه توزيع محل اتصال را دارا هستند و ظرفيت عملي توليد آنها از 25 مگاوات بيشتر نيست، به عنوان نيروگاه مقياس كوچك تلقي گردند.

اگر توليدكنندهاي داراي ظرفيت توليد بيش از 25 مگاوات بوده، بخشي از اين ظرفيت توسط خود او يا ديگر مصرف كنندگان متصل به شبكه محلّي به مصرف برسد و مايل به عرضه بقيه ظرفيت آماده توليد خود به شبكه باشد، تا سقف 25 مگاوات از توليد آن، مشمول احكام نيروگاه هاي مقياس كوچك خواهد شد؛ مشروط بر آنكه مازاد توليد آن نسبت به كل مصرف در شبكه محلّي، بيش از 25 مگاوات نباشد . 

اتصال DGها به شبكه توزيع علي رغم مزايايي كه براي شبكه دارد، اما اتصال آنها به شبكه باعث ايجاد هارمونيک در شبكه و كاهش امپدانس اتصال كوتاه مي‌شود و مشکلات حفاظتی بیشتری را در پی دارد. ضمناً اگر در هنگام خاموشي DG متصل به شبكه به صورت جزيره‌‌اي كار كند، مي‌تواند براي تعميركاران شبكه خطرناك باشد.


بیشتر بدانید : مزیت های سرمایه گذاری در احداث نیروگاه تولید پراکنده


توليد برق اضطراری

مهم‌ترين كاربرد تولید پراکنده  استفاده از آن براي توليد برق اضطراري براي مصرف‌كنندگان خاص مانند بيمارستان‌ها، آزمايشگاه‌ها و حتي هتل‌ها مي‌باشد كه براي آنها مسائل اقتصادي در مقابل مسائلي چون عدم قطعي برق در درجة دوم قرار دارد.

 كيفيت توان و قابليت اطمينان

تولید پراکنده  كيفيت توان را بهبود مي‌بخشد و قابليت اطمينان را افزايش مي‌دهد. IEA تهيه توان قابل اطمينان را به عنوان مهم‌ترين چهره آينده بازار برق براي مولدهاي پراكنده نام برده است. زيرا اين مولدها از شبكه انتقال استفاده نمي‌كنند و بنابراين از حوادثي كه در شبكه انتقال مي‌تواند موجب قطع برق مشترك شود در امان است.

چنانچه اين واحدها مستقيماً به مشترك وصل شده باشند، در صورت قطع برق، شبكه توزيع نيز مي‌تواند برق مشترك را به صورت جزيره‌اي تأمين نمايد. در حالت اتصال به شبكه مي‌توان با شركت برق بر مبناي نرخ مصوب تبادل انرژي داشت.


سئو توسط شرکت مهندسی کلینیک 24