عوامل تاثیرگذار بر عملکرد ژنراتورهای پایه گازسوز

ژنراتورهای پایه گازسوز

ژنراتورهای پایه گازسوز از خانواده مولد هاى برق مى‌باشند که به دلیل فراوان بودن گاز طبیعى در ایران بسیار مورد استفاده مى‌باشد. ژنراتور گازسوز به دلیل مزییت های زیادی که دارد و همچنین با توجه به توجیه اقتصادی نسبت به دیزل ژنراتورها عمدتاً براى استفاده در حالت دائم کار (continuous) همچون نیروگاه های تولید پراکنده (DG) ، نیروگاه تولید برق و برای مثال در محل هایی که شبکه برق موجود نباشد مورد استفاده و بهره برداری قرار میگیرد.

این دسته از موتور ژنراتورها ازقابلیت هایی مانند تولید همزمان برق و حرارت CHP) Combined heat and power) و تولید همزمان برق و حرارت وسرمایش CCHP) Combined cold and hot power) در موارد نیاز در ساختمان ها (بیمارستان و مراکز تجاری و…) و همچنین به منطور افزایش بازدهی دستگاه بهره میبرد .

مزیت های ژنراتورهای پایه گازسوز

  • نگهدارى آسان
  • آلایندگى بسیار کم
  • پاک بودن سوخت مصرفى
  • طول عمر به مراتب بیشتر نسبت به دیزل ژنراتور
  • قیمت ژنراتور گازسوز با افزایش توان کاهش میابد. 

مولدهای مقیاس کوچک و سیستم های تولید همزمان برق (۱)


 عوامل تاثیر گذار بر عملکرد ژنراتورهای گازسوز

 تاثیر ارتفاع از سطح دریا

ارتفاع از سطح دریا فرایند پرخورانی موتور را تحت تاثیر خود قرار می دهد. به طوری که با افزایش ارتفاع، فشار ورودی کاهش می یابد و در صورتی که نسبت فشار کمپرسور تغییر نکند ، توان خروجی موتور نیز کاهش خواهد یافت.

توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که در صورتی که کمپرسور برای کار در ارتفاع تنظیم نشده باشد ممکن است سرعت آن از دور مجاز تجاوز کند.

 تاثیر رطوبت هوا

رطوبت موجود در هوا می تواند سرعت احتراق را کاهش دهد و با کاهش دمای محفطه احتراق مقدار آلایندگی NOX را کاهش دهد . اما از سوی دیگر، افزایش رطوبت هوای ورودی، حاشیه امن خود اشتعالی ناخواسته را کاهش می دهد و باعث کاهش بازده موتور نیز می گردد.

تاثیر دیگر رطوبت هوای ورودی، تقطیر بخارآب در خنک کن میانی است که می تواند بازده خنک کاری و بازده موتور را بشدت کاهش دهد.

 تاثیر دمای هوای ورودی به موتور

دمای هوای ورودی به موتور عملکرد پرخوران را تحت تاثیر قرار می دهد. به صورتی که هوای گرم بازده آن را کاهش می دهد و در نتیجه بازده موتور و توان خروجی آن را کاهش خواهد داد.اما از طرفی هوای خنک ورودی ممکن است باعث بروز پدیده پس زنی در پرخوران گردد.

دمای خروجی از خنک کن میانی و ورودی به استوانه ها ، دمایی است که عملکرد موتور را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. در صورتی که سامانه مدیریت موتور توانایی تنظیم این دما را در مقدار تعین شده از سوی سازنده نداشته باشد, ممکن است بازده و حاشیه خود اشتعالی ناخواسته موتور کاهش یافته و آلایندگی NOX افزایش یابد.


مولدهای مقیاس کوچک و سیستم های تولید همزمان برق(۲)