تولید همزمان برق و حرارت در تولید پراکنده

تولید همزمان برق و حرارت

در روش تولید پراکنده ، به علت نزدیکی به محل مصرف ، امکان بازیافت حرارت، همزمان با برق فراهم است. به عبارت دیگر معمولا تولید پراکنده (DG) به تولید همزمان (CHP) منجر می گردد.
تولید همزمان عبارت از تولید همزمان چند نوع انرژی قابل استفاده (معمولا الکتریکی و گرمایی) در یک سیستم واحد و یکپارچه می باشد. وقتی در یک سیستم علاوه بر تولید برق و حرارت با استفاده از انرژی در حال اتلاف ، تولید برودت هم صورت پذیرد به آن (CCHP (Combined cooling, Heating & Power گفته می شود.
در یک سیستم تولید همزمان برق و حرارت علاوه بر مزایای نام برده شده برای تولید پراکنده ، راندمان به طور چشمگیری افزایش می یابد. با اجرای این سیستم راندمان بالای ۸۰% هم دست یافتنی است.

فن آوری CHP

سیستم های CHP بسته به نوع محرک اولیه (Prime Mover) از فناوری های متفاوتی برخوردار هستند. محرک های اولیه مطرح در انواع زیر قابل دسته بندی می باشند:

  • میکروتوربین
  • موتور استرلینگ
  • پیل سوختی
  • توربین گاز

نیروگاه های خورشیدی، بادی و آبی کوچک نیز در زمره تولید پراکنده طبقه بندی می شوند.


در این طرح به صورت انتخابی (Option) امکان استفاده از بخشی از بخار تولیدی توسط بویلر بازیاب یا بخشی از برق تولیدی توربین در یک دستگاه چیلر جهت خنک کاری هوای ورودی به توربین وجود دارد.

با استفاده از این طرح و خنک کاری هوای ورودی به ۱۵درجه سانتیگراد ، امکان افزایش ظرفیت توربین و افزایش راندمان در فصول گرم فراهم می گردد.


تنظیمات سئو سایت توسط شرکت مهندسی کلینیک 24