کاربرد و مشخصه های طراحی موتورهای پیستونی

 کاربرد موتورهای پیستونی 

امروزه موتورهای پیستونی  تجهيزات مناسبي جهت توليد توان الکتريکي پراکنده در مراکز صنعتي ؛ تجاري و کاربري هاي آموزشي در کشور هاي اروپايي و آمریکا مي باشند.

موتورهای پیستونی سريع روشن مي شوند، سريع باردهي مي گردند و در کنار قابليت اعتماد بالا راندمان خروجي خوبي دارند. در بيشتر شرايط و موقعيت ها، مجموعه اي از موتورها در کنار هم باردهي و قابليت دسترسي را بالا مي برند.

موتورهاي احتراق داخلي نسبت به توربينهاي گازي در ابعاد برابر از نقطه نظر توان خروجي، راندمان الکتريکي بالاتري دارند و بنابراين مصرف سوخت کمتر و عملکرد مناسب تري دارند.

همچنين در محدوده توان 3 مگاوات الي 5 مگاوات، هزينه اوليه موتورهاي پيستوني از توربينهاي گازي کمتر است. در مورد تعمير و نگهداري، توربينهاي گازي نسبت به موتورهاي رفت و برگشتي، هزينه کمتري دارند.

اما توجه به اين نکته لازم و ضروري است که همواره متخصصان بومي در هر مکاني جهت تعميرات و نگهداري انواع موتور هاي رفت و برگشتي حضور دارند.


موتور احتراق داخلی چیست ؟ 

پتانسيل هاي استفاده از موتور هاي پيستوني در توليد انرژي الکتريکي پراکنده و غير متمرکز به جهت دوري از تلفات افت انتقال و توزيع که در شبکه سراسری برق کشور وجود دارد شامل موارد اضطراري، پيک زايي، پشتيباني از شبکه برق سراسري و کاربرد در تکنولوژي سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت جهت توليد آب گرم، بخار کم فشار براي کاربرد در گرمايش زمستاني و سرمايش تابستاني در سيستم هاي چيلرهاي جذبي مي باشد.

اين موتورها امکان استفاده به عنوان نیروی محرک انواع پمپهاي آب، انواع کمپرسو هاي هوا و گاز مبرد سيستمهاي تهويه مطبوع و سردخانه  را دارا مي باشند.

موتورهای پیستونی ( احتراق داخلی )

موتورهای پیستونی ( احتراق داخلی )

مشخصه های طراحي موتورهای پیستونی 

مجموعه عواملي که موتورهاي گازسوز را در صدر جدول محرکها اوليه جهت توليد الکتریسیته به شکل پراکنده و غير متمرکز قرار مي دهد به شرح زير است:

  • محدوده توان الکتريکي : 10 -5 مگاوات در دسترس مي باشد.
  • انرژي حرارتي خروجي ( تلفات قابل استحصال ) : آب داغ و بخار کم فشار.
  • استارت سريع : قابليت استارت سريع موتورهاي رفت و برگشتي در شرايط اضطراري و پيک.
  • قابليتهاي نحوه استارت : موتورها جهت استارت تنها به يک باتري نيازمندند.
  • عملکرد در بار جزيي : راندمان بالا و اقتصادي در بارهاي جزيي.
  • قابليت اعتماد و عمر : اثبات شده است که موتورها از نظر تعمير و نگهداري در رده مطلوبي قرار دارند.
  •  نشر آلاينده ها : موتورهاي گازسوز، يعني انرژي سبز.