کاربرد سیلیکاژل در ترانسفورماتور‌ها چیست ؟

کاربرد سیلیکاژل در ترانسفورماتور‌ها

سیلیکاژل به منظور حذف رطوبت هوای ورودی به منبع انبساط ترانس استفاده می‌گردد و سبب حفظ خواص عایقی روغن ترانسفورماتور می‌شود. داخل محفظه رطوبت گیر ترانس باید از سیلیکاژل خشک و مرغوب پر شود
و این محفظه را باید همواره از نظر مسدود نشدن مسیر عبور هوا و جذب رطوبت بر اساس دستور العمل‌های مربوطه بررسی نمود.

کاربرد سیلیکاژل در ترانسفورماتور‌ها

در مورد “عوامل سوختن ترانسفورماتور‌های برق در ایران” طبق مطالعات و گزارشات میدانی انجام شده
پس از اضافه ولتاژ، نفوذ رطوبت در روغن ترانس و در نتیجه از بین رفتن خواص شیمیایی و فیزیکی روغن ترانس دومین عامل خرابی و کوتاه شدن عمر متوسط ترانسفورماتور‌های برق در ایران بوده و این عامل بزرگ خرابی به علت عدم توجه به ارزش و اهمیت نقش ماده سیلیکاژل در ترانسفورماتور‌های برق می‌باشد.

در کشور انگلستان عمر متوسط ترانسفورماتور‌های برق ۶۵ سال ودر حال افزایش به بیش از ۸۰ سال می‌باشد،
اما در کشور ما به دلیل عدم توجه و اهمیت به سرویس و نگهداری و مخصوصاً
کیفیت مواد، عمر متوسط بهره برداری از ترانسفورماتور‌ها به کمتر از ۳۰ سال رسیده است.

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد

آدرس :
اصفهان، خیابان توحید میانی، نبش کوچه بهار، ساختمان کوه نور، پلاک ۸ ، طبقه سوم، واحد ۳۴

تلفن های تماس:
تلفن: ۳۶۲۷۷۱۳۶-۰۳۱         فکس:  ۳۶۲۷۷۱۳۷-۰۳۱          همراه: ۰۹۳۰۳۳۸۰۰۳۹

مطلق