ژنراتور های گازی دستی

ژنراتور های گازی دستی

این دسته از موتور ژنراتورها دارای طول عمر کمی هستند و در زیر بار بدترین پاسخدهی را دارند چرا که اساس آنها دیزل است و توسط کیت هایی به گازسوز تبدیل می شوند.

با توجه به اینکه اولاً در حجم سیلندر هیچ گونه تغییری ایجاد نمی گردد و حجم مذکور متناسب با ارزش سوخت گازوئیل در ابتدا طراحی شده است بنابراین روی سوخت گاز به هیج عنوان به توان گازوئیل نمی رسد.

ژنراتور های گازی دستی

ثانیاً مواد خورنده سوخت گاز و گازوئیل کاملاً متفاوت می باشد و بنابراین جنس سیلندر و پیستون در موتور ژنراتورهای گازوئیل سوز و گازسوز کاملاً متفاوت است . در هنگام تبدیل این مورد امکان تبدیل ندارد .

ثالثاً در موتور ژنراتورهای گازسوز پارامتری بنام knock وجود دارد و در مواردی که تبدیل صورت می گیرد برای این مورد فکری نمی گردد که بسیار مخرب می باشد.

ژنراتور های دو گانه

پاشش سوخت در این دسته از موتور ژنراتورها توسط انژکتور صورت می گیرد و فقط دارای سنسورهای knock می باشند. سیکل کارکرد آنها بسیار شبیه به دیزل ژنراتور ها می باشد. این ژنراتور ها از پایه ی موتور خود بر اساس دو نوع سوخت طراحی شده است.


برق روان پاسارگاد را در اینستاگرام دنبال کنید

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان

جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.