چگونگی سایز کردن ژنراتور:

چگونگی سایز کردن ژنراتور:
برای سایز کردن دیزل ژنراتور دانستن بارهای مصرفی در هر سایت الزامی است. لذا گروه مهندسین فرآیند و یا مکانیک در هر پروژه بایستی بارهای موتوری و غیر موتوری مورد نیاز در فرآیند هر پروژه را تحت عنوان مدرکی بنام Power Consumption list  ارائه دهند. اطلاعات مورد نیاز در این مدرک شامل موارد ذیل می باشد.
– مشخصه توصیفی هر بار و تگ آنها اولین آیتم در این مدرک می باشد. سپس تعداد مورد نیاز برای هر تیپ بار را مشخص می کنند. به طور مثال، P-100A. B. C injection pump نشاندهنده سه عدد پمپ می باشد.
– مشخصه بعدی نوع بار از نظر اهمیت آنها می باشد که شامل بارهای نرمال normal emergency و بارهای ویتال vital می باشد که بایستی در این مدرک مشخص شوند.
– مشخصه دیگر مدت کارکرد هر بار می باشد که به سه دسته دائم کار continues ، متناوب کار intermittent و حاضر به کار standby تقسیم می شوند و تعیین آنها از لحاظ فرآیندی تاثیر بسزایی در سایز نمودن ابعاد ژنراتور دارد.
– تعیین ضریب برای بارهای متناوب کار و همچنین مشخص نمودن ساعت کاری در شبانه روز که ضریب آن برای بارهای دائم کار 100% و برای بارهای متناوب کار بین 0% تا 100% و برای بارهای حاضر به کار حدود 0% تا 20% در نظر گرفته شده است.
مشخص شدن اطلاعات ساعت کاری در شبانه روز برای بارهای متناوب کار در پروژه های بزرگ اهمیت بسزایی دراد که در اکثر پروژ ها به آن پرداخته نمی شود. بهینه بودن سایز تجهیزات باعث دانستن صحیح پیک کاری هر ترانس گشته و باعث صرفه جویی اقتصادی خواهد شد.
– مشخصه دیگر، توان جذبی مکانیکی بارها (BHP) می باشد که در جدول موجود بوده و توانی است که گروه مهندسین فرآیند با توجه به پارامترهای فرآیندی از جمله ارتفاع، دبی، حرارت و غیره محاسبه و در اختیار گروه برق قرار می دهند.
اطلاعات توان برای بارهای دیگر از جمله روشنایی، HVAC و … که خارج از بحث فرآیندی است توسط گروه برق مشخص خواهند شد
توان بدست آمده برای BHP را در ستونی مجزا قرار می دهیم و سپس باید ضرایب API را بر روی این توان ها اعمال نموده و در ستونی دیگر قرار می دهیم.

ضریب API برابر است:
– برای موتورهای کوچک تر از 5. 22 کیلووات برابر با 25. 1
– برای موتورهای کوچک تر از 55 کیلووات برابر با  15. 1
– برای موتورهای بزرگ تر و مساوی 55 کیلووات برابر با 1. 1

این ضرایب توسط استاندارد API اعلام گردیده و به نوعی ضرایب الکتریکال می باشند که باید لحاظ شوند.
از آنجا که موتورها، بخصوص موتورهای ولتاژ پایین بصورت تیپ های استاندارد ساخته می شوند، باید استاندارد سازی شده و نزدیکترین تیپ استاندارد در ستون دیگر قرار داده شود.
لازم به ذکر است، خرید نهایی این موتورها توسط بخش مکانیک انجام می پذیرد و در انتها بایستی اطلاعات دقیق تر در مدرک لیست بارهای الکتریکی قرار بگیرد.
توان بدست آمده در این مرحله توان P2 یا توان خروجی و یا توان مکانیکی می باشد که بایستی تلفات موتور به آن اضافه شود تا توان ورودی به موتور محاسبه گردد و بتوان کیلو وات مصرفی موتور را بدست آورد و در سایز ژنراتور از آن استفاده نمود. با استفاده از راندمان و رابطه ذیل براحتی می توان به توان P1 یا توان ورودی دست پیدا کرد.

ژنراتور چیست


مشخصه دیگر که در لیست بارها استفاده می گردد، نسبت توان جذب شده به توان استاندارد شده می باشد. اختلاف زیاد بین این توان ها در تعداد زیاد بارها مورد قبول نیست چرا که باعث بالا رفتن توان راکتیو نسبت به توان اکتیو می شود. تعیین نوع بار از لحاظ فیدری و موتوری نیز بایستی در ستون جداگانه مشخص گردد.
قدرت دیزل ژنراتور بدست آمده در شرایط متعارف 20 درجه سانتیگراد و ارتفاع از سطح دریا 300 متر و با رطوبت 60 درصد داده می شود. بنابراین در صورت تغییر شرایط بایستی قدرت آن derate گردد. لازم بذکر است دما، ارتفاع و سایر اطلاعات در برگه هایی که به سازنده داده می شود موجود بوده دارد و سازنده موظف است مقدار توان مورد نیاز را با ضرایب تعدیل سازد. جهت محاسبه قدرت ژنراتور پس از اعمال ضرایب  derate از رابطه زیر استفاده می گردد:

ژنراتور چیست
فرمول ژنراتور

چگونگی سایز کردن ژنراتور:

در صورت مفید بودن مطلب را با دیگران هم به اشتراک بگذارید.

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد

جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.