مولدهاي برق پایه گازسوز

شرکت برق روان پاسارگاد توانسته است مولدهاي برق پایه گازسوز خود را پس از طی فرآیندهاي تحقیقاتی متعدد به مرحله ساخت و تولید برساند.هم اکنون این شرکت با در اختیار داشتن دانش فنی طراحی و ساخت اینمولدها، پاسخگوي نیازهاي صنعتی و نیروگاهی مشتریان خود می باشد.مولد های برق گازسوز تولید شده ما بواسطه دارا بودن سیستم سوخت رسانی منحصر بفرد، جهت کاربرد با هر نوع گاز طبیعی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. همچنین این مولد ها با راندمان بسیار بالا، هزینه نگهداری پایین و بر اساس استانداردهای زیست محیطی جهانی طراحی و ساخته می شوند.