معافیت حق بیمه تجهیزات در قرارداد‌های شرکت‌های توزیع ابلاغ شد

مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، معافیت حق بیمه تجهیزات در قرارداد‌های منعقده شرکت‌های توزیع نیروی برق را به ادارات کل بیمه‌ای استان‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش برق نیوز، با پیگیری‌‎های  سندیکا و جلسات کارشناسی متعدد کمیته حقوقی و قرارداد‌ها برای متقاعدسازی سازمان تأمین اجتماعی درخصوص تغییر در نحوه محاسبه حق بیمه موضوع ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، معافیت حق بیمه تجهیزات در قرارداد‌های منعقده شرکت‌های توزیع نیروی برق را به ادارات کل بیمه‌ای استان‌ها ابلاغ کرد. طی این ابلاغیه که یازدهم تیر سال جاری ابلاغ شده است، احتساب حق بیمه قرارداد‌های منعقده شرکت توزیع نیروی برق استان‌ها، با پیمانکاران وفق دستور اداری شماره ۵۰۲۰/۱۰۵۱۳۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۵ بلامانع خواهد بود. شایان‌ذکر است برابر دستور اداری موصوف و با امعان نظر به فهرست عناوین مصالح انحصاری (تجهیزات) پیوست آن، چنانچه مبلغ تجهیزات مزبور وفق فهرست اخیر از ۵۰% مبلغ کل ناخالص کارکرد تجاوز نکند، این میزان از مطالبه حق بیمه معاف و درصورتیکه مبلغ تجهیزات تأمین‌شده توسط پیمانکار بیش از ۵۰% مبلغ ناخالص کارکرد قرارداد باشد، حداکثر تا میزان پنجاه درصد از کل کارکرد، قابل پذیرش و معاف از مطالبه حق بیمه بوده و احتساب و مطالبه حق بیمه مربوطه نسبت به مابقی کارکرد عملیات موضوع قرارداد که درهرحال از پنجاه‌درصد ناخالص کارکرد کمتر نمی‌باشد طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی با اعمال مآخذ ۷% به انضمام حق بیمه بیکاری متعلقه، صورت خواهد پذیرفت.