مزایا و معایب جایگزینی ژنراتور های پایه گازسوز با باطری ها

مزایا و معایب جایگزینی ژنراتور های پایه گازسوز با باطری ها

مزایای استفاده از ژنراتورهای گازسوز

به سه دلیل زیر جایگزینی ژنراتور های پایه گازسوز با باطری ها موجب صرفه جویی اقتصادی وکاری میشود:

  1.  عمرمفید یک موتوربرق پایه گازسوز بالا بوده و میتواند سالیان سال مورد استفاده قرار گیرداما باطری ها دارای عمر مفید یک ویا دو ساله میباشند و پس از این مدت میبایست مجددا خریداری و تعویض گردند که بسیارهزینه براست (به طوری که در بعضی موارد حتی با خرابی یک سلول باطری باید تمامی باطری ها را با باطری های جدید جایگزین نمود).
  2.  مدت زمان کارکرد مستمر یک ژنراتور پایه گازسوز با گاز شهری نامحدود میباشد اما زمان کارکرد یک باطری محدود بوده وحدودا 2 ساعت می باشد.
  3. ژنراتورهای پایه گازسوز در برق دهی به بارهای راکتیو مانندبارهای موتوری ، فن ها ، آسانسورها ، کولرها و چاپگرها هم کاربرد دارند اما باطریها را نمی توان در این زمینه به راحتی بکار برد. این دلایل موجب شده ما شاهد رشد فزاینده جایگزینی ژنراتور های پایه گازسوز به جای باطری ها در پشتیبانی UPSها باشیم.

مزایا و معایب جایگزینی ژنراتور های پایه گازسوز با باطری ها

نتیجه اینکه ترکیب یوپی اس و ژنراتور گازسوز می تواند. به عنوان راه حل مناسب با قابلیت اطمینان بالا جهت پشتیبانی سیستم های برق اضطراری شعبات بانکها مطرح باشد.

معایب استفاده از ژنراتورهای گازسوز

همانطور که می دانید ژنراتور یک دستگاه مکانیکی و دارای صدا بوده. همچنین نیاز به محیط مناسبی برای خنک شدن  دارد لذا مکان نصب این دستگاه دارای محدودیت هایی می باشد. بنابراین ممکن است به عنوان مثال در تمامی شعب بانک ها امکان استفاده از ژنراتور وجود نداشته باشد.