مزايای سيستمهای تولید پراکنده براي بخشهاي مختلف شبكه

مزايای سيستمهای تولید پراکنده براي بخشهاي مختلف شبكه

كاربردهاي مختلف D.G (Distributed Generation) مزاياي متفاوتي را براي بخشهاي مختلف شبكه توزيع برق به ارمغان مي آورد. هر چند نبايد تصور نمود كه همه مجموعه هاي بهره برداري يا تأمين كننده مستقيماً از آن بهره مند مي شوند.

CHP ها بيشترين مزايا را بوسيله كاهش هزينه هاي انرژي به طور مستقيم براي مشتريان دارند. از نظر اجتماعي آنها در حفظ محيط زيست واز نظر اقتصادي با اضافه توليد خويش مزايايي را در بردارند. در حاليكه سيستمهاي مجتمع تا حد زيادي براي عملكرد در حالت CHP سود ده نيستند. توليد متمركز تا حد زيادي بهره‌وري لازم را براي كاربر به عنوان واحد CHP ندارد. اما در يك بازار رقابتي، شركتها T&D1 (توزيع و انتقال) تأثيرات كمتري را از جانب مشتريان مي پذيرند و ممكن است داراي مزايايي از طريق تامين بار شبكه توسط اين سيستم ها باشد.

سيستمهاي (Standby) قابليت رفع بخشي از نيازهاي مشتري را دارد و كمپانيهاي T&D يا تامين كننده هاي برق شبكه مي توانند براي رفع نيازهاي پيك بار از آنها استفاده كنند. سيستمهاي پيك سايي به نظر مي رسد مزاياي بيشتري را هم براي مشتريان و هم براي كمپانيهاي T&D در قياس با روش موجود دارا باشند.

اين قبيل سيستمها مي توانند عملكرد هاي كمپاني ها را نيز بهينه سازند و در عملكرد كمپانيها نقش ايفا كنند. بنابراين موجبات سود دهي براي مشتري و تأمين كننده ها را در نواحي مورد نياز (پيك بار) دارا هستند.

در آينده احتمالاً سيستم هاي غير متمركز كاربرد كمتري خواهند داشت مگر آنكه قوانيني جهت بازگشت سرمايه سيستم ها (استفاده از شبكه) وضع گردد تا به مشتريان اجازه دهد از پرداخت هاي سنگين در ازا عدم بهره گيري از سيستم موجود جلوگيري شود.

افزايش تمايل به كارگيري سيستم‌هاي توليد پراكنده انرژی

از اين مولدها مي‌توان در حالتهاي زير بهره برداري كرد:

1) Combined Head & Power (also cold)

2) Standby Power

3) Peak – Shaving

4) Grid Support

5) Stand Alone

 


شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان

جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.

صفحه اینستاگرام برق روان پاسارگاد 

روی نقشه بیاید


بیشتر بخوانید :

روش های متدال توليد پراكنده برق

تولید پراكنده بوسیله مولدهای (DG)

مدل‌سازی سیستم تولید همزمان برق و حرارت