محاسبه مقادیر نامی مولد برق

محاسبه مقادیر نامی مولد برق

مولد برق از یک موتور و یک ژنراتور تشکیل شده است. به هر حال، بهتر است موتور و ژنراتور را به عنوان یک سیستم در نظر بگیرید. به طور جداگانه، هر یک دارای ویژگی های منحصر به فرد است اما مجموع این ویژگی ها تأثیر بسزایی بر عملکرد و اندازه سیستم ژنراتور دارند. بعبارت دیگر ژنراتور برق تولید می کند و موتور برق مصرف می کند. ژنراتور نیاز به یک محرک دارد که می تواند آب یا باد و یا موتور باشد تا به حرکت درآید. کوپله شدن موتور و ژنراتور موجب ایجاد مداری برای تولید برق می گردد یعنی محرک یا درایور ژنراتور، خود موتور می شود.

قابلیت های موتور و ژنراتور هم به صورت جداگانه و به طور جمعی هنگام انتخاب مولد برق در نظر گرفته می شود. موتورها در حالی که سرعت یا فرکانس را کنترل می کنند، اسب بخار ترمز (یا کیلووات) تولید می کنند. ژنراتورها بر رفتار موتور تأثیر می گذارند، اما در درجه اول مسئول تغییر قدرت موتور به کیلوولت آمپر (KVA) و کیلووات الکتریکی (kW) هستند. آنها همچنین باید کشش های “جریان مغناطیسی” بالا (kVAR) یا شرایط گذرا از تجهیزات الکتریکی را برآورده کنند. در مولد برق، موتور با ژنراتور از نظر توان باید هم توان یا هم قوه باشد لذا اندازه موتورها بر اساس توان واقعی بر حسب کیلووات مورد نیاز برای رفع نیازهای تاسیسات تعیین می شود.

برق روان پاسارگاد را در اینستاگرام دنبال کنید

از طرف دیگر، ژنراتور باید قادر باشد حداکثر توان ظاهری را که بر حسب KVA اندازه گیری می شود را مدیریت کند. قدرت واقعی را می توان به روش های مختلفی شناسایی کرد. مجموع توان پلاک دستگاه های مصرف کننده را می توانید با یکدیگر جمع جبری کنید تا توان مورد نیاز محاسبه شود. اگر این کار انجام شود، باید بازده تجهیزات را نیز در نظر گرفت. توان واقعی را می توان با انجام تحلیل بار روی تاسیسات تعیین کرد اما در کل مواردی مانند ضربه یا توان اولیه نیز باید لحاظ شود. این شامل بررسی نیازهای توان در یک دوره زمانی است.

 

eKW= pf * kVA

bKW= (eKW/eff) + Fan Demand

kVA = kVA output of generator

pf = power factor of connected load

ekW = electrical power (electrical kW)

bkW = engine power (brake kW)

eff = generator efficiency

 

هنگامی که kW به عنوان نه الکتریکی (ekW) و نه به عنوان ترمز (bkW) واجد شرایط است، مهم است که بین این دو در زمان انجام محاسبات یا مقایسه محصول مشخص شود. به عبارت دیگر، کیلووات الکتریکی (ekW) توان نامی یک ژنراتور، کیلوولت آمپر (KVA) توان خروجی واقعی آن و KVAR توان اصطلاک پذیری یا توان هدر رفته برای اصطلاک می باشد.

ضریب بار مجموعه موتور/ژنراتور (مولد برق)

میزان ضریب بار یک مولد برق به عنوان یکی از معیارهای نامی یک ژنراتور استفاده می شود که با یافتن حاصل ضرب بارهای مختلف محاسبه می شود:

ضریب بار = %زمان * % بار

%زمان = کل زمان عملیات / زمان بار مصرفی

%بار = بار نامی / بار خالص

ضریب بار در اصل یعنی چه مقدار می توان از ژنراتور خروجی دریافت کرد یا چند کیلووات می توان از آن برق دریافت کرد که بستگی به بار مورد نیاز دارد.

طولانی شدن زمان بیکاری و زمانی که مولد برق کار نمی کند در محاسبه ضریب بار وارد نمی شود. به عنوان مثال، فرض کنید یک تاسیسات دارای ژنراتور 550 کیلووات است و دو ساعت در هفته کار می کند. در طول این دو ساعت، با 400 کیلو وات برای 1.5 ساعت کار می کند. ضریب بار را پیدا کنید. فرمول ها موارد زیر را نشان می دهند:

0.73= 550 / 400 = %زمان

0.75= 120/ 90= %بار

%54.75 = 0.73 * 0.75 = ضریب بار

این ضریب بار نشان می‌دهد که ژنراتور می‌تواند به‌عنوان یک مولد برق اضطرای (استندبای) استفاده شود، زیرا ضریب بار و سایر معیارهای آماده به کار را برآورده می‌کند. تعاریف نامی توان برای مجموعه ژنراتورها براساس ضریب بار معمولی، ساعات استفاده در سال، اوج تقاضا و استفاده از کاربرد است.

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان

جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.