عیب یابی موتور الکتریکی

عیب یابی موتور الکتریکی

تشخیص نوع عیب موتورهای الکتریکی

عيب يک ماشين را می توان در هنگام كار و با تغييراتی كه در نحوه كار آن پيش می آيد، بازشناسی کرد. اشكالاتی كه برای يک موتور الکتریکی رخ می دهد عبارتند از گرمای بیش از حد مجاز، صدا و لرزش، اضافه شدن جریان و تغییر تعداد دور آن

  • عیب هایی که باعث افزایش گرما در یک موتور الکتریکی می شود:

 

۱- جريان هر سه فاز، به يک اندازه بالا رود در حالی که بیشتر از جریان نامی است:

الف: اگر موتور اضافه بار نداشت که در بعضی از ساعات روز اتفاقی می افتد در اين صورت يا ولتاژ تغذيه موتور بالاتر  از ولتاژ نامی و يا كمتر ازآن است، در این حالت بايد ولتاژ شبكه را كنترل کرد و در صورتی كه افت ولتاژ در خط زياد باشد، بايد سيم های ضخيم تری در خط استفاده نمود.

عیب یابی موتور الکتریکی

ب : گاهی اوقات موتور برای کاربردی كه طراحی شده است، استفاده نمی شود. به عنوان مثال ، موتوری با طراحی برای زمان کاری کم، برای زمان طولانی مورد استفاده قرار می گیرد.

ج : رتور در داخل استاتور لقی داشته باشد و به استاتور كشيده شود و به آن گير كند. اين موضوع به علت كج بودن محور رتور، فرسودگی ياطاقان ها ، درست سوار نشدن قسمت های مختلف موتور، قرار داشتن مواد زائد در فاصله هوايی بين رتور و استاتور و علل مشابه ديگر می تواند اتفاق بيفتد .

عیب یابی موتور الکتریکی

۲- جريان های متفاوت سه فاز:

الف : در صورتی که اتصال سيم پيچ ها به يكديگر صحيح باشد اما يكی از سيم پيچ ها قطع شدگی داشته و يا جريان يكی از فازها قطع شده باشد.

ب : اتصال حلقه های يک كلاف به يكديگر، اتصال بدنه و اتصال حلقه های دو كلاف از دو فاز مختلف به يكديگر نيز می توانند باعث نابرابری جريان فازها شوند.

 

۳- موتور صدای زياد دارد، در حالی که يک قسمت از سيم پيچ ها داغ شده و دود مي كند:

الف: سیم پیچی احتیاج به تعویض دارد از این رو که  سيم پيچ در نقاط زيادی اتصال بدنه داشته و يا بين حلقه ها اتصال كوتاه وجود دارد، در اين صورت موتور نمی چرخد.

ب: جريان استاتور نوسان دارد و باعث تغییر صدای موتور شده است. در نتیجه در موتورهای رتور رينگی، امكان قطع شدگی سيم پيچ رتور وجود دارد این در حالی است که در موتورهای رتور قفسی نيز امكان قطع شدن ميلۀ رتور است.

ج: اگر در حالت بي باری موتور، جريان هر سه فاز افزايش داشت و باعث گرم شدن سيم پيچ ها شد ، در اين صورت سيم پيچی برای مدار ستاره طراحی شده ليكن به صورت مدار مثلث به مدار متصل می شود. اگر در يک موتور رتور رينگی، نوع اتصال مشخص نشده باشد، می توان با برداشتن ذغال ها از روی رينگ ها و اندازه گيری ولتاژ روی حلقه های رتور در حالت سكون، نوع اتصال را معلوم نمود . اگر ولتاژ اندازه گرفته شده ۱٫۷۳ برابر ولتاژ روی پلاک باشد، نوع اتصال سيم پيچ استاتور، ستاره خواهد بود.

 

۴- زمانی که موتور سه فاز به سختی راه افتد و در زيربار، تعداد دور آن كاهش یابد:

الف: سيم پيچ های استاتور اشتباهاً به جای مثلث ، به صورت ستاره بسته شده اند.

ب: اختلاف سطح تغذيه كم است و يا سيم های رابط سطح مقطع كمی داشته و در هنگام كار موتور ، افت ولتاژ در آنها زياد است، بايد سيم با مقطع بزرگتر به كار رود.

ج: در صورت اتصال حلقه های سيم پيچ به يكديگر هم، موتور به سختی راه افتاده و به افزايش بار، دور آن كاهش می يابد.

د: اين احتمال وجود دارد كه يكی از سيم های رابط اشتباهاً به سيم صفر شبكه اتصال پيدا كرده است. اين سيم دارای ولتاژ كمتری نسبت به دو سيم ديگراست و جريان عبوری از آن نيز كمتر خواهد بود.

ه: اگر موتور سه فاز با راه اندازه ستاره مثلث، در هنگام راه اندازی به صورت ستاره، به سختی راه افتاد و يا اصلاً راه نمی افتد اما در حالت مثلث به خوبی راه می افتد در اين صورت يا موتور اضافه بار دارد و يا يكی از كنتاكت های كليد در وضعيت ستاره، به علت جرقه زدن، به خوبی اتصال پيدا نمی كند.

و : اگر اختلاف سطح شبكه صحيح و اندازه باشد، در اين صورت درموتورهای رتور رينگی در روی رينگ ها و يا در راه انداز و يا در هادي های بين رتور و راه انداز ، اتصال درست نیست. در موتورهای رتور قفسی هم احتمالاً تعدادی از ميله های رتور، به خوبی به حلقه های دو طرف، اتصال ندارند.

 

۵- در هنگام وصل كليد، يک يا تعداد بيشتری از فيوزها می سوزد:

الف: اتصال بدنه در سيم پيچ های موتور

ب: اتصال کوتاه سيم پيچ های دو فاز دراستاتور

ج: اتصال کوتاه هادي های شبكه و موتور و يا موتور و راه انداز

 

  • عیب یابی موتور الکتریکی

  • یکی از روش های عیب یابی در موتورها چک کردن ظاهری موتور است. به عنوان مثال در محل هایی که اتصالات دارای مقاومت بالایی هستند و یا احیانا اتصال به خوبی برقرار نشده است، می توان نشانه های سوختگی در اثر حرارت زیاد را مشاهده کرد.

 

  • از روش های دیگر عیب یابی موتور، استفاده از ولت متر است. با اندازه گیری ولتاژ خط های ورودی موتور اولاً می توان قطع و یا وصل بودن اتصالات را چک کرد و ثانیاً می توان متعادل بودن یا نبودن ولتاژ، اضافه ولتاژ و افت ولتاژ را نیز تشخیص داد.

 

  • از آمپرمتر نیز برای عیب یابی موتور می توان استفاده کرد. با اندازه گیری جریان های ورودی به موتور می توان نامتعادل بودن جریان ها و نیز زیاد بودن جریان موتور را تشخیص داد. اضافه جریان در موتور می تواند ناشی از اضافه بار، یاتاقان های خراب، سیم پیچی های اتصال کوتاه شده و یا سیم پیچی های باز شده باشد. در موقع قطع بودن موتور از شبکه، می توان با استفاده از اهم متر یا میگر، مشخص کرد که آیا سیم پیچی ها به بدنه و یا زمین متصل شده است یا نه. همچنین می توان حالت اتصال داشتن سیم پیچی های فازهای مختلف به یکدیگر و یا اتصال بین حلقه های یک سیم پیچی را با اهم متر چک کرد. در صورتی که حلقه های یک سیم پیچی با هم اتصال کوتاه داشته باشند، مقاومت آن سیم پیچی از مقاومت بقیه سیم پیچ های موتور کمتر خواهد بود. برای اندازه گیری دقیق مقاومت اهمی سیم پیچ ها، بایستی در صورت امکان از حالت اتصال ستاره و مثلث باز شوند و مقاومت هر سیم پیچ، مستقل اندازه گیری شود.

 

  • با استفاده از دستگاه میگر، می توان وضعیت عایق موتور را چک کرد و در صورت نامناسب بودن عایق نسبت به تعویض آن اقدام کرد. دستگاه میگر، در واقع یک اهم متر است که می تواند مقادیر بزرگ مقاومت را اندازه گیری کند. با این دستگاه می توان عایق بین فازهای مختلف موتور، یک فاز با بدنه و … را چک کرد.

 

  • برای تشخیص صدای غیرعادی الکتروموتور از وسیلۀ ساده ای به نام سنداسکوپ استفاده می شود تا منابع نویز در موتور را شناسایی کند. از منابع ایجاد نویز در موتور یاتاقان های خراب، جرقه ها، جریان مایعات نظیر روغن و … است. شل بودن ورقه های روتور و یا شل بودن قفل شیارها در استاتور از دیگر عوامل ایجاد صدا در موتور است.

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد

جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.