طبقه‌بندی سیستم‌های فتوولتاییک

طبقه‌بندی سیستم‌های فتوولتاییک از لحاظ کاربری

به‌طور کلی سیستم‌های فتوولتاییک با توجه به کاربردشان به دو گروه واحدهای متصل به شبکه و واحدهای مجزا از شبکه دسته‌بندی می‌شوند.

سیستم متصل به شبکه

در سیستم متصل به شبکه، برق تولید شده از انرژی خورشید به شبکه برق سراسری تزریق خواهد شد. به عبارتی در این سیستم کاربر برق تولیدی خود را به سازمان انرژی‌های نو (وزارت نیرو) عرضه می‌کند. سیستم‌های فتوولتاییک متصل به شبکه سراسری برق به صورت متمرکز و یا غیر متمرکز به منظور تقویت شبکه سراسری و جلوگیری از فشار الکتریکی وارد بر نیروگاه‌ها در طی روز کاربرد دارند.

سیستم  مستقل از شبکه

سیستم فتوولتاییک مستقل از شبکه به دلیل ماهیت مستقل‌اش به سیستم جزیره نیز معروف است.
در این نوع سیستم‌های خورشیدی برق تولیدی صرفاً وظیفه شارژ باتری‌ها را بر عهده دارد.
لذا برای طراحی و محاسبه تعداد آرایه‌های فتوولتاییک در اینگونه واحدها لازم است مدل بار مصرفی و کل توان مورد نیاز بار در یک دوره شبانه‌روز محاسبه شود.
از سوی دیگر، ضروری است در شرایط نامساعد جوی سیستم ذخیره ساز انرژی، قابلیت تغذیه کل بار سیستم را بدون استفاده از انرژی سیستم فتولتاییک برای چند روز داشته باشد.


شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد

آدرس :
اصفهان، خیابان توحید میانی، نبش کوچه بهار، ساختمان کوه نور، پلاک ۸ ، طبقه سوم، واحد ۳۴

تلفن های تماس:
تلفن: ۳۶۲۷۷۱۳۶-۰۳۱         فکس:  ۳۶۲۷۷۱۳۷-۰۳۱          همراه: ۰۹۳۰۳۳۸۰۰۳۹