افت جذب مالی در صنعت برق

افت جذب منابع مالی چگونه صنعت برق را تهدید می‌کند؟

روشنایی و تامین برق پایدار به دلیل کمبود منابع و قهر سرمایه‌گذاری‌ها صنعت برق را تهدید می‌شود. غیرواقعی بودن قیمت فروش برق و دستوری بودن مکانیزم‌های آن، عدم پرداخت مطالبات، فشار تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع مالی خارجی، نوسانات نرخ ارز و آسیب به مفاد قرارداد‌ها و شیوع ویروس کرونا، از لحاظ اقتصادی پروژه‌ها و فعالیت در این صنعت را غیربهینه و زیان‌ده کرده و همین امر به کاهش انگیزه بخش‌خصوصی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری صنعت برق منجر شده است.

تاخیر در تامین و جذب سرمایه مورد نیاز برای احداث یا تکمیل طرح‌ها، آژیر خطر خاموشی‌های گسترده از سال ۱۴۰۲ را به صدا درآورده است. حال این پرسش مطرح است که صنعت برق برای اینکه از لبه تاریکی فاصله بگیرد باید چه مسیر‌هایی را طی کند؟

در زمستان ۱۳۹۸ کشور با بحران شیوع ویروس کرونا مواجه شد. شیوع و سپس همه‌گیری این ویروس ضمن آنکه در درجه اول اهمیت، جان مردم را تحت تاثیر مستقیم قرار داد، در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی نیز اثرگذار بوده است. در شرایط جدید احتمال آن می‌رود که با کاهش درآمد‌های صادرات نفت، کاهش فعالیت‌های صنعتی به دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی و عدم دسترسی به مواد اولیه و لوازم یدکی، رکود در بخش چشمگیری از مشاغل تجاری و خدماتی به صورت موقتی، موج جدید تعدیل نیروی کار و افزوده شدن به تعداد بیکاران، کاهش تقاضای کل اقتصاد در اثر کاهش مخارج مصرفی، صادرات و سرمایه‌گذاری، مشکلات ایجاد شده در عرضه کل ناشی از آسیب دیدن زنجیره ارزش تولیدات، اقتصاد که در معرض شوک‌های عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد با مشکلات جدی مواجه شود. باید توجه داشت وقوع همزمان شوک‌های عرضه و تقاضا، موفقیت سیاست‌های پولی و مالی را در دستیابی به اهداف همزمان رشد اقتصادی و کنترل تورم دشوار می‌سازد و از این نظر سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در شرایط فعلی بسیار چالش‌برانگیز و دشوار است.

در چنین شرایطی توجه به نقشی که بخش‌های اقتصادی می‌توانند در کمک به اقتصاد ملی بازی کنند حائز اهمیت است، زیرا هر بخش ضمن تأثیراتی که از شرایط اقتصاد کلان به عنوان یک کل اثر می‌پذیرد با مسائل بخشی خود نیز روبه‌رو است. به‌طور معمول کلیدی بودن یک فعالیت یا بخش در اقتصاد براساس پیوند‌های پسین و پیشینی که آن بخش با سایر بخش‌ها دارد سنجیده می‌شود.

با تمرکز منابع تولیدی در بخش‌هایی که پیوند‌های پسین و پیشین بالاتری با سایر بخش‌ها دارند، امکان ایجاد انگیزه بیشتری برای رشد سریعتر تولید، درآمد، اشتغال در قیاس با دیگر شقوق تخصیص منابع فراهم می‌شود. ازآنجا که برق نهاده اولیه و اصلی اغلب تولیدات است، صنعت برق یکی از این بخش‌ها در اقتصاد قلمداد می‌شود. این صنعت اکنون با افت محسوس سرمایه‌گذاری مواجه شده و تحلیلگران معتقدند ادامه این روند تهدید‌هایی را بر سر راه این صنعت استراتژیک از جمله خاموشی‌های سراسری را سبز خواهد کرد.

 

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.