ساختمان یک خط انتقال نمونه

در شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد کلیه مراحل طراحی و احداث نیروگاه های گازی کوچک مقیاس (ساخت ، راه اندازی، تامین تجهیزات، عملیات و نگهداری ، مهندسی )توسط پرسنل مجرب و متخصص قابل انجام می باشد.
ساختمان یک خط انتقال نمونه

اکثر خطوط انتقال ، هوایی می باشند زیرا خطوط زمینی برای انتقال به فواصل زیاد بسیار گران تمام می شوند . هادیهای  خطوط هوایی به وسیله برج های مشبک فولادی  ( دکل ) یا پایه های چوبی ، جهت عایق نمودن هادیها از زمین در هر نوع شرایط جوی و جلوگیری از تماس اتفاقی می باشد . استفاده از پایه های بلند این امکان را می دهد تا از اسپان های بلند و در نتیجه تعداد پایه های کمتری استفاده کرد

 اندازه یا طول مقره بستگی به ولتاژ خط دارد . هرچه ولتاژ قویتر باشد بایستی طول زنجیره مقره بلندتر باشد . هادی ها معمولا از آلومینیوم رشته ای با هسته فولادی است . آلومینیوم هادی خوبی برای الکتریسیته است ، و هسته فولادی موجب مقاوم شدن هادی می شود . یک هادی مقاوم وسبک را می توان با فلش (شکم) کمتر در اسپان های بلند استفاده نمود.

در تصویر زیر یک خط انتقال برق را مشاهده میکنید.

 

132

۱-زنجیر مقره :

تعداد زنجیر مقره تا حدودی مشخص کننده سطح ولتاژ خط انتقال می باشد.(هر مقره حدود ۹ تا ۱۳ کیلو ولت را تحمل میکند)برای مثال اگر تعداد مقره در هر فاز ۲ عدد باشد در این صورت خط انتقال ۲۰ کیلو ولت است.اگر تعداد مقره ۵ عدد باشد در این صورت خط انتقال ۶۳ کیلو ولت است.

  ولتاژ خط انتقال

 نیروی الکتریکی در نیروگاه ها ۱۳۸۰۰ ولت تا ۲۴۰۰۰ ولت تولید می شود . یک ایستگاه ترانسفورماتور افزاینده بعد از نیروگاه ولتاژ را تقویت می کند تا با بازده بالا انتقال یابد . ولتاژهای تولیدی در نیروگاه تا ولتاژهای  معمول خط انتقال یعنی ۱۲۳۰۰۰ ولت ، ۲۳۰۰۰۰ ولت ، ۴۰۰۰۰۰ ولت ، ۵۰۰۰۰۰ولت و ۷۶۵۰۰۰ ولت افزایش می یابد . به عنوان یک قاعدﮤ کلی ، اگر ولتاژ ۲ برابر گردد انرژیی که میتوان انتقال داد بدون افزایش تلفات خط ، چهار برابر می شود.

۲– باندل ۲ سیمه(در برخی موارد ۴ سیمه):

در خطوطی که سطح ولتاژ آن بالاست برای کاهش تلفات کرونا و مسایل دیگر خط انتقال را به صورت باندل احداث میکنند.

در خطوط فشار قوی ( EHV ) مانند مدارهای ۵۰۰ کیلو ولت از هادی های باندل که ۲ ، ۳ یا ۴ هادی به وسیله اسپیسر دمپر به یک دیگر متصل می گردند استفاده می شود باندل نمودن هادی ها باعث جلوگیری از مشکلات ولتاژ فشار قوی می گردد . در هر صورت ظرفیت افزایش یافته هادی علاوه بر ولتاژ فشار قوی اجازه می دهد یک خط ۵۰۰ کیلو ولت تک مداره تا معادل ۸ مدار ۲۳۰ کیلو ولت انرژی حمل نماید.

۳– جدا نگهدارنده دو سیم از هم:

این مورد فقط برای خطوط باندل استفاده میشود.(از جنس هادی)

۴- سیم گارد یا سیم ارت(زمین) :

برای انتقال صاعقه به زمین استفاده میشود.

۵- سه دسته سیم در یک طرف دکل:

نشان دهنده ۳ فاز بودن خط انتقال برق است.(در این مورد خط انتقال دو مداره است)

۶- صغحه مشخصات خط انتقال :

صفحه ای که نشان دهنده مشخصات دکل و همچنین هشدار دهنده در مورد خطرات ناشی از برق.

 ۷- سیم خاردار :

برای جلوگیری از بالا رفتن غیر مجاز.