روش های افزایش نیروگاه گازی

روش های افزایش نیروگاه گازی

درنیروگاه‌های گازی جهت افزایش راندمان روش هایی را اتخاذ می‌کنند.
1 – دود خروجی هوای ورودی به اتاق را گرم می‌کند. (سیکل پیچیده ترشده، اما راندمان بالا می‌رود.)
حالت اول: دودباهواب ورودی کمپرسورکناریکدیگرقرارداده دراین صورت راندمان تجهیزات به شدت افت می‌کند.
حالت دوم: باروش ذیل راندمان ۱ الی ۲ درصدقابل افزایش است؛ (هوای ورودی به اتاق احتراق گرم می‌شود)
2- استفاده از توربین‌های دو مرحله‌ای:
زیاد شدن راندمان مستلزم مخارج وصرف هزینه نیز می‌باشد.
3. استفاده از کمپرسور دومرحله‌ای هر چه دمای ورودی کمپرسور پایین ترباشد؛ راندمان بیشتراست.
بااین روش دمای ورودی کمپرسور به طورمصنوعی پایین نگه داشته می‌شود درمرحله L. p. به دلیل بالارفتن فشارهواگرم می‌شود که ازکولراستفاده می‌کنند؛ آب سرد برروی لوله فشارهوا ریخته وهواخنک کرده آب گرم می‌شود وخارج می‌شود.

 


شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد

این شرکت با در اختیار  داشتن پرسنل مجرب و متخصص قابلیت انجام کلیه مراحل طراحی و اجرای نیروگاه های گازی کوچک مقیاس را دارا می باشد.

آدرس :

اصفهان، خیابان توحید میانی، نبش کوچه بهار، ساختمان کوه نور، پلاک ۸ ، طبقه سوم، واحد ۳۴

تلفن های تماس:
تلفن: ۳۶۲۷۷۱۳۶-۰۳۱         فکس:  ۳۶۲۷۷۱۳۷-۰۳۱          همراه: ۰۹۳۰۳۳۸۰۰۳۹


بالاترین راندمان چیزیث درحدود ۳۵ % است که نیروگاه دارای کمپرسور دومرحله‌ای توربین دومرحله‌ای وپیش گرم کن می‌باشد.

نیروگاه گازی به این معنا نیست که سوخت آن گاز است، بلکه توربین آن گازی است وسوخت آن مایع است یا گازوئیل است که اکثرا گازوئیل است.
درکشورما به دلیل زیادبودن سوخت گازوئیل، نیروگاه گازی باسوخت گازوئیل نیروگاه گازی باسوخت گازوئیل به کار میرودومرسوم است، اما درکشورهای اروپایی به دلیل زیادبودن سوخت جامد، نیروگاه گازی به نحو دیگری طراحی شده که باسوخت جامد کارمی کند، به این نیروگاه‌ها، نیروگاه گازی سیکل بسته می‌گویند.
هوای داغ ناشی ازاحتراق راداخل گرم کن می‌چرخانیم وبعد هوارابیرون می‌فرستیم.
ملاحظه می‌شودکه هوای داغ ناشی از احتراق داخل توربین می‌شود. لذامی توان ازسوخت جامد استفاده کردکه این نوع ساده‌ترین نوع نیروگاه گازی سیکل بسته می‌باشد.
می‌توان سیکل فوق راکامل ترکرد. اگرهوای ورودی به کمپرسورتصفیه شده باشد، پره‌های توربین دارای عمرزیادی خواهدبود. مشکل ایجاد این است که هوای خارج شده از توربین به دلیل تصفیه بودن بایداستفاده شود، پس هواس خروجی ازتوربین رااستفاده می‌کنیم، اما این هوا داغ است وگاز وارد کمپرسور شود راندمان افت می‌کند؛ لذااز کولراستفاده می‌کنیم وهواراسرد می‌کنند.
در نیروگاه گازی هرچه هوای ورودی به کمپرسور سردتر باشد، راندمان افزایش می‌یابد؛ لذا نیروگاه‌های گازی درزمستان راندمان بهتری دارند.